Fare for skjev religionsundervisning

Det er kun Oslo som registrerer morsmål hos alle de mener har et annet morsmål enn norsk, også dem som klarer å følge vanlig norskundervisning.
Foto: US Dep. of Education/Flickr.com
Dagens læreplaner i religionsfagene skal erstattes om to år. Men forslaget til nye planer har fått sterk motbør fra skolefolk, trossamfunn og andre.

I den nylig avsluttede høringsrunden advarer kritikerne om faren for skjevheter i hvordan religionene blir vektlagt i undervisningen. De mener det er fare for at noen minoritetsreligioner kan falle helt ut, som jødedom og hinduisme. Samtidig er det en mulighet for at andre får for mye plass, som islam.

Forklaringen ligger i et kontroversielt grep som er bygget inn i læreplanforslaget: Religionsfaget skal ikke lenger være organisert rundt de store religionene.

I dagens læreplaner finner vi konkrete krav til hva elevene skal kunne om de enkelte religionene. I de nye planene, derimot, er kravene erstattet av generelle formuleringer om at elevene skal ha kjennskap til ulike religioner og livssyntradisjoner. De enkelte verdensreligionene er ikke nevnt ved navn. Det står ikke noe om hva elevene skal kunne om bestemte religioner.

Vi kan derfor fort ende opp med at religionstimen bare handler om kristendom og islam.

Dette grepet gjør at det i stor grad blir opp til læreren og den lokale skolen å definere hvilke religioner elevene skal lære om og hvor mye de skal lære.

Det er lett å se for seg at religioner som ikke finnes i en kommune, blir nedprioritert av den lokale skolen. Tilsvarende kan en minoritetsreligion som islam, som har mye oppmerksomhet i media, få for mye plass på bekostning av andre minoritetsreligioner.

Opplæringsloven bestemmer at halvparten av religionsundervisningen skal være viet kristendommen. Vi kan derfor fort ende opp med at religionstimen bare handler om kristendom og islam. Vi vil også få store forskjeller fra sted til sted.

Sannsynligvis har kritikerne rett i innvendingene.

I et sterkt flerkulturelt samfunn er det helt nødvendig at skolen gir en religionsundervisning som er balansert og kunnskapsorientert. Slik fremmer vi respekt og toleranse, og slik vaksinerer vi mot feilinformasjon og fordommer. Forslagets generelle formuleringer om kjennskap til religioner og livssyntradisjoner holder ikke.

I media har mye av kritikken mot læreplanen vært fokusert på enkeltreligioner. Det handler mye om min religion. Men minoritetsreligionene sitter i samme båt. De bør jobbe sammen for å påvirke utdanningsmyndighetene slik at vi får en balansert religionsundervisning.

Nå gjelder det at organisasjonene og fagmiljøene følger med i timen når den neste høringsrunden kommer til våren.