Regjeringspropaganda i norske medier

0Shares

 
Foto : Fanney Antonsdóttir
Illustrasjon ved Fanny Antonsdóttir

Ettersom urolighetene i Gaza legger seg, er det en
annen
konflikt som begynner å få mer mediedekning. Nemlig krigen på Sri
Lanka.
Angrepene i Gaza og Sri Lankas militære offensiv mot LTTE er slående
like. På samme måte som Israel er også Sri Lankas regjering anklaget
for
statsterrorisme og drap på sivile. At Sri Lanka er en nær venn av
Israel, er kanskje
ikke så kjent. Israel er nemlig en ivrig våpenleverandør til Sri Lanka.
Israelsk-bygde Dvora-båter og Kfir-jet bombefly har drept kvinner og
barn.

Tamiler som bor i Norge irriterer seg stadig over den skjeve
mediedekningen av kampen deres. Deres frihetskjempere fremstilles som
terrorister, selvmordsbombere, eller det påstås at de rekrutterer barnesoldater. Ofte er
viktig informasjon utelatt. Et eksempel er en faktaboks fra NTB som er å finne
på VG Nett 27. januar der det står ”i april 2003 brøt LTTE fredssamtalene og
anklaget regjeringen i Colombo for ikke å oppfylle inngåtte avtaler. Siden
tidlig i 2006 har det i realiteten vært full krig på Sri Lanka.”

Dette
er et
godt eksempel på hvordan fakta er manipulert av NTB. Vi vet at
regjeringen på
Sri Lanka ensidig trakk ut av fredsavtalen og  konsekvent har valgt
en militær løsning på konflikten fremfor fred, våpenhvile eller
forhandlinger for å ”knuse tigrene totalt”, slik forsvarsministeren
ordla seg. Gjennom
flere år har Utrop fulgt med på hvordan mediene dekker konflikten på
Sri Lanka.
Det viser seg at de fleste nyhetsoppdateringer knyttet til Sri Lanka er
sendt
ut av NTB. En enda nærmere titt viser at reportasjene er direkte
oversettelser
av nyhetsoppdateringer sendt ut av nyhetsbyråene AP, AFP eller Reuters.
 

Redaktør Lasantha Wickrematunge i The Sunday Leader ble
drept på Sri Lanka 8. januar. Han etterlot seg en lederartikkel hvor han forutser
sin død. Han anklager regjeringen i landet for drapet. ”Faktisk er drap blitt
primærverktøyet staten bruker i forsøket på å kontrollere frihetens organer. I
dag er det journalistene, i morgen vil det bli dommerne. For ingen av gruppene
har risikoen noen gang vært høyere eller innsatsen lavere”, skriver han. Det
har vært medieforbud i Sri Lanka tidligere. Landet er på 165. plass ut av 173
land når det gjelder ytringsfrihet, ifølge Reporters Without Borders.

Hvordan lykkes så NTB med å få til en nyhetsdekning som er nøytral og
nøyaktig? Det lykkes ikke. De lokale kontorene til nyhetsbyråene er
bemannet av
singalesere, altså av majoritetsgruppen. Dessuten er alle medier
utestengt fra
selve krigsområdene. Alle nyheter blir godkjent av regjeringen på Sri
Lanka før
de blir sendt ut. Det er ikke lenge siden en nyhetsreportasje fra BBC
ble sensurert.
BBC er en av de få aktører som har korrespondenter i landet, og har
ofte andre
vinklinger enn både AP, AFP og Reuters.

Ved at NTB ukritisk oversetter nyhetene fra disse byråene, er
norske medier, gjennom å publisere NTB-nyheter, med på å videreformidle en propaganda
som regjeringen på Sri Lanka står bak. Dette tjener ikke demokratiet.