Den usosiale høyresiden

Kalde kamerater: Høyresidens to største partier mangler forståelse for vanskeligstiltes situasjon, mener kommentatoren
Foto: Illustrasjon
Flere fremtredende politikere på høyresiden har nylig tatt til orde for å kutte sosialhjelpssatser. De som har aller minst fra før, skal få enda mindre dersom Høyre og FrP får det som de vil.
0Shares

Det finnes nok av forskning som viser at en reduksjon i økonomisk sosialhjelp ikke bidrar til å få folk ut i arbeidslivet, slik disse politikerne vil ha oss til å tro. Forskningen viser at det heller bidrar til at folk får en enda verre livssituasjon, og det blir enda vanskeligere å komme seg i arbeid eller utdanning.

Det er ikke første gang høyrekreftene går til angrep på folk som er avhengige av økonomisk sosialhjelp. I min egen hjemkommune har FrPs nestleder i helse- og sosialutvalget tidligere skrevet innlegg om at folk som mottar økonomisk sosialhjelp, bør ut i skogen og hogge ved for å få tilbake sin selvrespekt (!).

Han har sammenlignet den norske velferdsmodellen med undertrykkende og totalitære regimer. Nå nylig har han beskrevet sosialhjelpsmottagere som latsabber som ligger på sofaen og ser på «Oprah Winfrey på TV».

I deres verden er alle seg selv nærmest, og det er kun de sterkeste som skal rå. De andre skal vi ikke bry oss om.

Ta snylterne

Dagens lovgivning tillater allerede bruk av strenge vilkår for å motta økonomisk sosialhjelp. Selvfølgelig skal folk som misbruker offentlige støtteordninger lukes ut av systemet. Derfor stiller lovgivningen og retningslinjene strenge krav til folk som søker hjelp.

Bak FrP og Høyres krav om kutt ligger en politikk som er tydelig på at norske velferdsordninger bør avskaffes. FrP mener at velferdssamfunnet og trygdesystemet er en uting. De framstiller mottakerne som en belastning for samfunnet – «late mennesker det bør stilles krav til».

Kaldt menneskesyn

I deres verden er alle seg selv nærmest, og det er kun de sterkeste som skal rå. De andre skal vi ikke bry oss om. «Survival of the fittest» er slagordet. Det er et kaldt og kynisk menneskesyn som vi tar sterk avstand fra. I vår verden tar vi vare på hverandre.

Vi står for et samfunn basert på fellesskap og samhold. Folk skal få en hjelpende hånd når de trenger det. Våre offentlige ordninger er en viktig del av grunnlaget for det norske velferdssamfunnet, og en stor del av årsaken til at Norge er et av verdens beste land å bo i.