– Hijab er ikke beviselig skadelig for barnet

Hijabkledde skolebarn har blitt et stadig vanligere innslag ved Mottaksskolen i Kristiansand (NB! Avbildede har ingen tilknytning til saken).
Foto: Ikhlasul Amal
Det er bemerkelsesverdig at Mahmoud Farahmand (H) fortsetter sitt korstog mot mangfold i samfunnet.
0Shares
Latest posts by Tony Burner, skoleforsker og Ap-politiker (see all)

Her må det legges til at han også jobber for LIM, en organisasjon hvis mål ifølge deres egen hjemmeside er å jobbe for sekulære verdier. Han har også uttalt seg i Utrop.

Det høres vanskelig ut å være uenig i at barn ikke må tvinges til å gå med noe de ikke vil. Jeg er helt enig i at det ikke må skje, og jeg liker heller ikke å se barn som går med hijab. Bare så det er sagt. Men så enkelt er ikke saken, slik en kollega og jeg også argumenterte for i Dagbladet.

Norge er ikke en sekulær stat slik som for eksempel Frankrike. Religionsfrihet slås fast i grunnloven. Videre vil et forbud mot hijab i barneskolen, slik LIM og Farahmand har stått i spissen for, trosse Opplæringslovens §1-1 som understreker mangfoldet i skolen: kristne, humanistiske verdier OG andre religiøse verdier. Å kle seg ulikt er en del av mangfoldet.

 
Foto : Privat

Nå kan Farahmand og andre prøve å definere andres klesplagg for dem: religion, identitet, hemmende, undertrykkende osv. Samme hvordan hijab defineres, har vi allerede lover mot at barn skal tvinges til noe de ikke vil. Dersom det finnes tilfeller av det, har skolepersonell plikt til å melde fra og eventuelt koble barnevernet inn. Dette vet Farahmand godt, og derfor blir argumentet hans vikarierende i og med at han definerer barnehijab som uforholdsmessig tvang som barn for enhver pris må skjermes for. Samme oppfatning hører vi ikke fra ham og likesinnede når det gjelder klesmerker i skolen, som jo vi vet er et problem.

Farahmand og andre i denne saken skyver barna foran seg. Ingen er uenige i at barn ikke skal tvinges til noe de ikke vil. Men hvorfor er det akkurat dette plagget som plager så mye, og hvorfor er det spesielt enkelte innvandrere som har flykta fra eksempelvis Iran som står så sterkt for denne motstanden og vilje til å gå så langt som et forbud? Kan det være fordi de har utviklet allergi mot alt de forbinder med Iran og det de flyktet fra? Det er jo forståelig, men det bærer galt av sted. Man må holde tunga rett i munnen og forstå at forholdene er annerledes her i Norge. Her er mangfold og religionsfrihet sentrale deler av alle offentlige dokumenter og skolens mandat. Her har vi lover mot mishandling av barn og uforholdsmessig tvang som er farlig for barn

Forskere har sett på Barnekonvensjons plass i norsk forvaltnings- og rettspraksis. De konkluderer med at «Foreldre har i dag rett til å oppdra barnet i samsvar med deres egne religiøse overbevisninger. Samtidig har staten forpliktelser både overfor barn og foreldre. Staten kan begrense foreldreansvaret dersom foreldrenes religiøse normer er skadelig for barnet eller utgjør en fare for barnets helse.»

Dette er kjernen av saken, Farahmand. Hijab er ikke beviselig skadelig for barnet og utgjør heller ikke en fare for barnets helse. Ergo er det en alvorlig inngripen i mangfold, religionsfrihet, skolens mandat og foreldres bestemmelsesrett du ønsker at ditt parti skal gå inn for. Jeg håper aldri de gjør det.