Islam Nets uvitenskapelige propaganda

Faksimile fra Islam Nets introduksjons-side om islam
Foto: Skjermdump
På Dagsnytt 18 reklamerte Fahad Qureshi for siden finnislam.no. Der kan vi blant annet lese et angrep på evolusjonsteorien. Mennesket har ikke utviklet seg fra aper eller primater, hevdes det.

For noen måneder siden jobbet jeg med en artikkelserie om religion og evolusjon. Under arbeidet kom jeg over både interessante og dypt håpløse nettsider om evolusjon og kreasjonisme, dvs religiøse motargumenter mot evolusjon. «Konvertitt-siden» til Islam Net, finnislam.no, er et eksempel på hvor galt det går når man tar på seg de ideologiske skylappene i møte med vitenskapen. 

Motivasjonen til både kristne og muslimske kreasjonister for å benekte at mennesket (men ofte også andre organismer som lever i dag) har utviklet seg fra tidligere arter, er ikke vanskelig å forstå. Er man bokstavtro, strider teorien om naturlig utvalg mot historien om Adam og Eva. Leser man Koranen (og enkelte hadither) bokstavelig, kan man få inntrykk av at Adam var det første mennesket og ble plassert alene på jorden av Gud. Deretter kom Eva, og de to ble opphavet til hele menneskeheten. Evolusjonteorien forteller oss derimot at mennesker, som alle andre arter, utviklet seg fra populasjoner av tidligere arter, ikke fra to individer. 

finnislam.no heter det: 

Artikkelen om evolusjon på finnislam.no inneholder svært mange feil.
Foto : Skjermdump
«Det er mye som reiser tvil ved troen om at mennesket, et vesen med en slik avansert hjerne, intellekt og evne til å ta frie valg, kan ha hatt felles stamfar som aper og er fra en felles primat. Dette betyr ikke at evolusjonsteorien ikke kan være sann ved andre skapninger som kan ha utviklet seg, det betyr bare at den logisk sett ikke kan være gjeldende for alle vesener. Hentyder dette at det ikke kan ha fantes menneskelignende vesener før oss? Det er absolutt mulig at Skaperen har skapt vesener som ligner på mennesker i mer eller mindre grad, men dette må ha vært vesener som menneskene har vært uavhengig av.»

Det aller meste i dette sitatet er galt. Vitenskapen er langt forbi det stadiet hvor det er noen som helst tvil om at mennesket har utviklet seg fra tidligere arter. Selvsagt. Likevel fortsetter Islam Net å gjenta gamle myter og misforståelser. Det er i seg selv kanskje ikke så overraskende for en fundamentalistisk bevegelse, men det er en tankevekker at det skjer i en organisasjon som stort sett består av unge folk, mange av dem med skolegang fra Norge. At eldre imamer som er født og oppvokst i land der evolusjonsteorien er lite kjent og/eller hetses av konservative lærde, ikke forstår eller aksepterer teorien, er mer forståelig. 

Les også: – Mennesket har ikke utviklet seg fra aper

Fahad Qureshi er nokså flink til å komme til i media, og han håndterer det stort sett med ro og en lett overlegen mine. På Dagsnytt 18 denne uken ble han imidlertid brakt ut av fatning da motdebattant (og lege) Mina Adampour forsøkte seg med litt folkeopplysning mot Qureshis påstand om at islam «får folk ut av depresjon». Adampour ble møtt med en talestrøm resten av sendingen. Han klarte rett og slett ikke å slutte å snakke etter at Adampour hadde motsagt ham. Det tålte han ikke. (Qureshi var blitt invitert for å forklare hvorfor Islam Net har delt ut gavekort til folk som konverterer til islam. I løpet av sendingen benyttet han anledningen til å reklamere for finnislam.no.)

Den lille hendelsen sier mye om Qureshi. Han er en propagandist som ikke klarer å forholde seg til motargumenter og rasjonell kritikk. Det bør viktige aktører som Dagsnytt 18 tenke på neste gang de intervjuer ham. 

Les også: Shoaib Sultan: – Kreasjonisme gir dårlige forklaringer