Konversjonsterapi er et angrep på all menneskelig forskjellighet. Her fra et europeisk arrangement for å belyse sårbarheten hos asylsøkere som flykter fra forfølgelse for egen seksuell legning.
Foto: flickr
Religionsfrihet skal ikke utgjøre et unntak til menneskerettighetene. Vi har rett til å være oss selv.

Jeg har akkurat sett ferdig VGTV-serien til Morten Hegseth om homoterapi, og er overrasket over at dette foregår i Norge, og at det i det hele tatt er lov.

Trenger ikke bønn for å bli kvitt egen kjærlighetsfølelse

I desember skal Stortinget stemme over hvorvidt det skal legges ned et forbud, og jeg håper at dette forslaget får flertall på Stortinget. Miljøene som driver såkalt homoterapi, og hevder de kan hjelpe personer med å bli kvitt homoseksuelle følelser er direkte skadelige. De praktiserer en terapi som fokuserer på hvordan mennesker skal slutte å være den de er og at det er noe galt med at de elsker den de elsker. Holdningene som formidles i denne terapien kan påføre sårbare ungdommer og voksne både angst og depresjon, og i verste fall føre til selvmord.

Dette kan vi ikke la fortsette. Det er ingen grunn til at homofile skal trenge å gå med bøyd nakke eller føle skam over å være tiltrukket av mennesker av samme kjønn, det er ingenting galt i det, og det er ingen som trenger å få bønn, helbredelse eller demonutdrivelse for å komme seg ut av sin legning. Alle er akkurat som de skal være, uavhengig av hvilken legning de har.

Religionsfriheten slår ikke ut menneskerettighetene

Et av argumentene mot å forby homoterapi er religionsfriheten, som Erna Solberg sier i et intervju med Morten Hegseth. Jeg skjønner ikke hvordan det å lage et forbud bryter med religionsfriheten. Det er ingen som sier at man ikke kan være religiøs. Alle skal ha rett til å tro på det de vil. Å holde sin tro for seg selv er helt ok. Du kan gå i kirken eller moskeen, du kan lese Bibelen eller Koranen, du kan be. Det eneste vi må kunne forvente er at religion ikke brukes til å skade andre. Det skal ikke være lov å tvinge sin egen tro over på andre. Religionsfrihet stopper der den går over menneskerettighetene og andres personligefrihet.

Et angrep på all annerledeshet

For å prøve se det fra begge sider, tenker jeg nok at de som driver med homoterapi mener godt. De ønsker å hjelpe, etter sin tolkning av religionen. Det som er synd er at disse menneskene tydeligvis ikke ser at de driver andre mennesker til selvhat med dette. Derfor må resten av samfunnet sette ned foten, for å gi et tydelig signal om at dette ikke kan få fortsette.

Ingen trenger å få bønn, helbredelse eller demonutdrivelse for å komme seg ut av sin egen legning

Jeg vil også be de som praktiserer såkalt homoterapi om å reflektere over at det som ligger i bunnen av frykt for homofile har sitt utspring i den samme kilden som all annen fremmedfrykt. Det er ikke mer nobelt å bedrive konversjonsterapi enn det er å drive hets mot mennesker med en annen hudfarge, nasjonalitet eller religion enn seg selv. Så til deg som vil omvende homofile: Ville du også stilt deg bak en terapiform som hadde til hensikt å omvende mennesker med mørk hud eller nedsatt funksjonsevne? For akkurat så meningsløs er denne terapiformen.