På midten av 1970-tallet kom båtflyktningene fra Vietnam. På bildet får de vann av mannskapet på skipet som har tatt dem ombord. Den gangen var det relativt bred politisk enighet om at disse flyktningene skulle få opphold i landet. Tar den nye regjeringen, nå 45 år senere, det samme ansvaret?

Tenk om de omlag 50.000 asylsøkerne som hittil i år har krysset Middelhavet til de greske øyene, ble fordelt på ulike europeiske land.

8000 til de største landene som Tyskland, Storbritannia og Frankrike. 5000 til land som Nederland, Belgia og Portugal. 2000 til de minste landene som Danmark, Finland og Norge.

Der de ble tatt vare på i trygge omgivelser og fikk tilgang til mat, rene toaletter og en rettferdig og rask asylprosess. Som de har krav på. En virkelighet der mennesker på flukt blir behandlet på en verdig og human måte.

Manglende solidaritet med Hellas

Ifølge UNHCR kommer 85 prosent av dem fra krigsherjede land som Afghanistan, Syria, Irak og Den demokratiske republikken Kongo. Mange av disse har krav på beskyttelse og vil trolig få opphold i Europa.

I virkeligheten sitter imidlertid mennesker fastlåst i uverdige og umenneskelige situasjoner i overfylte leire i vårt eget nærområde. Der de må vente i flere år for å få komme til asylintervjuet sitt. Der de må dele ett toalett med 200 andre, og der de må dele én dusj med over 500 andre personer.

Hellas har bedt EU-landene om å ta imot 3000 barn uten omsorgspersoner, som lever under uverdige og ekstreme forhold. Ingen av de andre EU-landene ønsker å ta imot noen av disse barna. Den greske statsministeren er ikke bare skuffet, men fordømmer EUs handlingslammelse og anklager dem for manglende solidaritet med Hellas i å håndtere migrantstrømmen til Europa.

Norske asylmottak tomme – barn lider i Hellas

Til Norge kommer det rekordfå asylsøkere, og for første gang kommer det nå flere kvoteflyktninger enn asylsøkere til Norge. I 2019 kom det kun 2305 asylsøkere til Norge, hvor 135 av dem var enslige mindreårige asylsøkere. Tilsvarende tall for 2015 var 31.150 og 5480.

I virkeligheten sitter mennesker fastlåst i umenneskelige situasjoner i overfylte leire i vårt eget nærområde.

Før jul kunne vi lese at Norge hadde over 200 millioner ubrukte flyktningmillioner fordi det er så få som søker asyl her. Vi kunne også lese at fem nye mottak legges ned på grunn av få ankomster, og at vi da ville sitte igjen med 25 mottak i Norge, mot godt over 200 i 2016

Samtidig vet vi at det er en humanitær krise som utspiller seg midt i vårt eget nærområde. Der barn på flukt lider, mangelen på helsehjelp er akutt og skoletilbudet er fraværende.

Tar dere utfordringen?

Ifølge Leger Uten Grenser, nektes minst 140 barn med kroniske, komplekse og livstruende sykdommer i flyktningleiren Moria tilstrekkelig helsehjelp av den greske regjeringen. Leger Uten Grenser krever umiddelbar evakuering, enten til fastlandet eller til andre EU-land.

Resten av Europa kan ikke fortsette å snu ryggen til. I en slik situasjon bør Norge gå foran og ta imot barn uten omsorgspersoner som lever under ekstreme og uverdige forhold i Hellas. Vise solidaritet med våre naboer og ikke minst vise at Norge setter barns rettigheter øverst.

Venstre, KrF og Høyre – tar dere utfordringen?