Det antydes i stedet konspirasjoner som gjør at makten synes total, og det antydes onde hensikter eller ren ondskap hos den politikeren som er i fokus.
Hver gang Gro Harlem Brundtland blir nevnt på Resett, så skjer dermed det samme: Hun angripes kraftig og alt ved henne mistenkeliggjøres.
675Shares

Rett før jul i 2018 publiserer John M. Johansen, en av de faste kommentatorene på ytre høyre-bloggen Resett, et innlegg på bloggen om tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Tonefallet i innlegget slår meg som underlig, men de som kjenner til demoniseringen av Arbeiderpartiet på ytre høyre flanke vil kjenne igjen nettopp noe av denne måten å karakterisere arbeiderpartipolitikere generelt og Gro Harlem Brundtland spesielt. I disse beskrivelsene finnes det en frykt for en nærmest ubegrenset makt, og det antydes et maktbegjær som ikke tilhører et vanlig politisk parti eller en vanlig politiker. Det antydes i stedet konspirasjoner som gjør at makten synes total, og det antydes onde hensikter eller ren ondskap hos den politikeren som er i fokus. Ord som landssvik brukes flittig. I billedteksten under bildet av Gro Harlem Brundtland har Resett skrevet: ” Det anklagende blikket fra den tidligere statsminister, lege og mangemilionæren fra Bærum, forfølger fortsatt det norske folk.” John M. Johansen maner fram et bilde av en farlig person, en trussel mot det norske folk.

Til de fryktelige opplysningene som kom fram i pressen etter terroranslaget 22. juli 2011, hører at terroristen Anders Behring Breivik planla å myrde Gro Harlem Brundtland på Utøya. Det kom også fram at han hadde brukt det ufyselige uttrykket “landsmorderen” om Gro Harlem Brundtland. Han skrev i et innlegg fra 2010: ” Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmo(r)deren Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister.

Det ble altså allmennt kjent etter terroren 22. juli at terroristen og massedrapsmannen hadde planlagt å drepe Gro Harlem Brundland, og at han omtalte henne på denne måten, med dette ufyselige ordet.

Dette vil også Resetts redaktør, Helge Lurås, og John M. Johansen selvfølgelig kjenne til. Allikevel så skriver Johansen disse linjene i blogginnlegget på Resett om Gro: “ Legen og millionæren fra Bærum, som ble Norges første statsminister, av noen kalt “landsmoderen” av andre “landsmorderen”, gir seg ikke med å plage nordmenn, selv i en alder av snart 80 år.”

Vi vet hvem som brukte det ufyselige ordet om vår tidligere statsminister, og vi vet at dette ordet for alltid vil være knyttet til terroristens motbydelige forsøk på i skrift å legitimere sine grusomme terrorhandlinger, og sine fryktelige planer, og det å skulle drepe Gro Harlem Brundtland. Resett legitimerer altså denne språkbruken, slik Johansen formulerer seg. Jeg kan ikke se det på noen annen måte. Ja, det er vel ikke tvil i det han ellers skriver om henne,  at han selv heller til det siste ordet, som “noen” altså har brukt om vår tidligere statsminister.

I et annet innlegg som Resett setter på trykk 3. august 2019, av Magne Kristoffer Fagerhol, dukker ordet opp på nytt. Han skriver: “ Du må være klar over at mange ikke lenger omtaler deg som “landsmoderen”, men som “landsmorderen”..”

Når et slikt ord brukes om en person i et eller flere innlegg, som Resett-redaktøren godkjenner at kommer på trykk, så vil det skape stort aktivitet og aggresjon i kommentarfeltet. Klarsignalet er gitt til å pøse på. Hver gang Gro Harlem Brundtland blir nevnt på Resett, så skjer dermed det samme. Hun angripes kraftig og alt ved henne mistenkeliggjøres. Etter innlegget som jeg har skrevet om her så følger en strøm av rasende kommentarer, mange ser ut til å målbære hat mot Gro.
” Av og til får man se ren ondskap“, skriver en om henne. En annen skriver : ” Bare trist at hun antagelig dør av alderdom før hun må svare for sine forbrytelser i retten. ” Ordet ” landsmorderen” går igjen flere ganger. Under et tidligere innlegg på Resett  om Gro Harlem Brundtland, som  også John M. Johansen har skrevet, står det en kommentar som inneholder dette: ” Denne kvinnen er det verste som har skjedd i Norsk politikk etter Quisling. hun bør henges høyt og begraves dypt.” I seinere kommentarfelt på Resett, også fra 2019, brukes ordet “landsmorderen” i stadig flere kommentarer, det er nærmest blitt et stående uttrykk i kommentarfeltet. Gro Harlem Brundtland har nærmest blitt fullstendig demonisert i dette ekkokammeret.

De siste dagene har det vært diskusjon om Resetts presseetikk. Noen forskere undersøkte Resett med tanke på brudd på Vær varsom plakaten, undersøkelsene var lagt til to enkeltuker. Resett har gjort mye ut av at de ikke fant noen klare overtredelser, selv om forskerne uttalte at Resett opererte i et presseetisk grenseland.

Jeg vil på min side hevde at Resetts behandling av Gro Harlem Brundtland er det som viser Resetts rette ansikt. Den løper over tid, den dyrker fram en demonisering, den bruker begreper som er kjent fra giftige konspirasjonsteorier, ja fra ABB, den er dypt uansvarlig og den er, vil jeg hevde, potensielt farlig. Innlegg om Gro Harlem Brundtland fra egen kommentator gir startsignalet, deretter er det nok å nevne henne for å fyre opp kommentarfeltet. Det hjelper ikke at Resetts kjøp av NTB- artikler, som utgjør over halvparten av det de har på trykk, gjør at Resett tilsynelatende kan ligne på en vanlig nettavis. Skinnet bedrar, dette er en ytre høyre kampanjeblogg, som går etter de de anser som sine fiender, med svært farlige virkemidler.