– Min erfaring med besøket på den muslimske skolefritidsordningen er at et slik tilbud kan bidra positivt og løse noen reelle utfordringer for enkelte barn.
Foto: Arkiv
«Det er et blindspor å argumentere mot en muslimsk skolefritidsordning fordi man egentlig ikke ønsker mer innvandring eller er skeptisk til religionen islam», skriver Øystein Sundelin.
93Shares
Latest posts by Øystein R. Sundelin (see all)

Denne høsten skrev Aftenposten om en muslimsk skolefritidsordning som også tilbyr begrenset overnatting. Assosiasjoner til radikalisering og koranskoler ble fort en del av debatten, særlig på sosiale medier. Jeg dro opp og besøkte skolefritidsordningen og fikk se en god del mer enn hva som ble fremstilt i media.

Muslimsk skolefritidsordning et positivt innslag i det mangfoldige Oslo

Over 33 % av alle som bor i Oslo har bakgrunn fra et annet land. De fleste innvandrere i Oslo jobber, går på skole og trives i byen. Innvandringen til Oslo har vært, og vil fortsatt være, helt avgjørende for utviklingen av en mangfoldig og attraktiv by. Det er et mangfold hele byen nyter godt av og som vi i Oslo Høyre ønsker å bevare.

Ikke overraskende innebærer en stor innvandrerbefolkning også grunnlag for å opprette egne tilbud og tjenester. Matbutikker med eksotiske matvarer ble en del av gatebildet med de første arbeidsinnvandrerne på 1960-tallet. Med tiden er det opprettet egne innvandrerforeninger og klubber, radiostasjoner og aviser. Tro er viktig for mange og det er etablert flere ulike livs- og trossamfunn med barn- og ungdomstilbud, ikke så ulikt tilbud som drives av for eksempel Den norske kirke.

Høyre ser på mangfoldet i Oslos befolkning som en styrke, men med det mangfoldet må vi også akseptere at det opprettes ulike tilbud, tjenester og tradisjoner som vi i utgangspunktet ikke hadde sett for oss. Den muslimske skolefritidsordningen jeg besøkte skal selvsagt drive innenfor de samme lover vi har for det offentlige tilbudet. Samtidig løser dette tilbudet noen sosiale utfordringer som det offentlige skolefritidstilbudet ikke kan. Eksempelvis bor mange av barna i små leiligheter med store søskenflokker der venner på overnatting ikke er mulig slik mange barn i andre deler av landet tar som en selvfølge. Overnattingstilbudet på skolefritidsordningen er derfor populært blant venner.

Senk terskelen for deltakelse i arbeid, utdanning og fritid

Jeg tror vi kommer til å se flere tilbud og tjenester opprettet av og rettet inn mot innvandrerbefolkningen, de utgjør tross alt en betydelig andel av oss i Oslo. Men det er et blindspor å argumentere mot en muslimsk skolefritidsordning fordi man egentlig ikke ønsker mer innvandring eller er skeptisk til religionen islam. Jeg vil ha en streng innvandringspolitikk, men en liberal integreringspolitikk. Vi skal heller ikke være naive og tro at alternativet for disse barna er å springe rundt med etniske norske barn på fotballbanen. Nærområdet har svært høy innvandrerandel og la oss være ærlig; ikke alle liker fotball. Min erfaring med besøket på den muslimske skolefritidsordningen er at et slik tilbud kan bidra positivt og løse noen reelle utfordringer for enkelte barn. Innvandrerfamilier verdsetter mangfoldet og friheten til å leve sine liv like mye som alle andre. For Høyre er ikke forbud mot alt som er annerledes veien å gå dersom vi skal lykkes med integrering.

For Høyre er ikke forbud mot alt som er annerledes veien å gå dersom vi skal lykkes med integrering.

Utfordringen er når mangel på kunnskap og språk blir et hinder for å ta del i storsamfunnet og at noes fratas muligheten til å leve det livet de ønsker. Da har vi et ansvar for å inkludere de som faller utenfor, bryte opp parallellsamfunn der negativ sosial kontroll utøves mot andre. Dette er utfordringer vi løser på skolen og i arbeidslivet, som kollegaer, naboer og medmennesker.

Mennesker med innvandrerbakgrunn utgjør en stor andel av de som faller utenfor i samfunnet, det forteller oss at arbeidet med bedre integrering må fortsette. Fremfor å innføre forbud tror vi i Oslo Høyre at det er bedre å senke terskelen for å delta i utdanning, arbeid, idrett og frivillig aktivitet. Eksempler på dette er bedre norskopplæring i barnehage og skole, sommerjobber til ungdom og rimelige idrettstilbud, hvilket vi også har foreslått i bystyret.

For Oslo Høyre handler ikke integrering om at alle skal gjøre og handle likt, da blir Oslo en trist og fattig by. Balansekunsten er å bevare mangfoldet og valgfrihet, samtidig som alle sikres muligheten til å skape sitt eget liv.