crowd, people, democracy
– Med et godt demokratisk samarbeid mellom politikerne og engasjerte folk, kan vi få til mye, skriver Gülay Kutal.
Foto: Pixbay
Gülay Kutal ser økt deltakelse i befolkningen som en viktig visjon for samfunnets framtid. Her forteller hun om noen av de viktige kanalene for påvirkning av politiske prosesser.  
18Shares

Det er viktig at folk følger opp det politikerne lover. Hvis de gjør det, vil det skape enda mer motivasjon hos politikerne til å levere det de har lovet. Det er også viktig at folk prøver å påvirke politikerne på saker de brenner for, på saker som er viktig for dem.

Innbyggerforslag

Det er flere måter å påvirke politiske beslutninger som tas i Oslo bystyre. Å fremme et såkalt innbyggerforslag er én måte å gjøre det på. Dette gir folk mulighet til å få bystyret til å behandle saken man er opptatt av. Det er ganske enkelt: Skriv tydelig hva forslaget ditt handler om. Dersom du for eksempel er lei av at ungdommer blir kriminelle fordi de har dårlig råd, og dersom du synes å skaffe ungdommer, særlig de med dårligst råd, sommerjobb og deltidsjobber er et godt tiltak, kan du lage et forslag på dette.

Så må du skaffe minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget ditt. Du kan for eksempel bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. Når det er gjort, sender du dette til bystyrets sekretariat – og så kan du være sikker på at bystyret behandler saken din innen seks måneder. Enkelt, ikke sant?

Deputasjon

En annen måte å påvirke politisk, er å be om å få møte et bystyreutvalg, en såkalt deputasjon. Det er flere utvalg i bystyret for ulike felt; barnehager, skole, kultur, helse, bolig, transport, osv. I utvalgene møter vanligvis én person fea hvert politisk parti. Du kan altså møte politikerne i utvalgene og fremme ditt syn. Om du jobber med holdningsskapende arbeid mot hat, ekstremisme, rasistiske og nazistiske holdninger, for eksempel i en frivillig organisasjon, kan du be om en deputasjon. Det er da best å konsentrere seg om ett tydelig budskap. Penger eller eventuelt mer penger til din frivillige organisasjon på neste års budsjett, kan være et slikt budskap. Behovet må da være godt begrunnet. Beløpet man ber om kan være høyt, men gjerne realistisk. Det er ikke nok å ha en god sak. Det kan være avgjørende hvordan du presenterer saken din for politikerne.

Sjekk at politikerne holder løftene sine!

Og til slutt, hvis man har synspunkter på en sak som skal behandles av et bystyreutvalg eller klagenemnda, kan man sende et brev eller en e-post til bystyrets sekretariat.

Ta initiativ, ta kontakt med oss, politikere!

I tillegg til å ta initiativ til saker og fremme det for politikerne, er det også viktig at folk følger opp på det politikerne lover. Valgresultatet i Oslo har dannet grunnlag for et byråd utgått av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Alle organisasjoner og enkelte folk som er opptatt av etnisk likestilling og inkludering i Oslo, for eksempel, bør være kjent med det som står i byrådsplattformen og som inneholder «lovnader» som vil sikre bedre integrering.

Det står for eksempel dette i byrådserklæringen: «Oslo er en mangfoldig by med over 200 nasjonaliteter. Byen vår skal være en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier.»

Det står også at «arbeid til alle» er en av byrådets viktigste prioriteringer. At man skal sørge for «flere hele faste stillinger» i kommunen og at man skal «lage en handlingsplan for å styrke rekrutteringen av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn», står det også.

«Alle flerspråklige barn skal møte ansatte med kunnskap om flerspråklighet og få den støtten og hjelpen de trenger. Byrådet vil øke mangfoldet i personalgruppene og ønsker å rekruttere flere kvalifiserte menn og medarbeidere med minoritetsbakgrunn til barnehagen», er enda et mål for bedre integrering. «Rekruttere flere fosterhjem og medarbeidere med minoritetsbakgrunn» og «Sikre høy kvalitet på tolker i barnevernet» er flere gode målsetninger for byrådet i Oslo.

Ikke tenk at det du brenner for ikke er viktig! Ta initiativ, ta kontakt med oss, politikere! Som bystyrepolitiker fra SV i Oslo, som tror på byrådsplattformen og som brenner for å realisere planene som står i plattformen, oppfordrer jeg herved alle som er opptatt av antirasisme, mangfold og reell inkludering, til å bli (bedre) kjent med det som står der. Ikke bare det man gjør seg kjent med dem, men om man er enig, forventer jeg at man følger opp og minner oss politikerne om, pusher oss på og bidrar til at planene blir realisert.

Fordi ethvert politisk prosjekt, blant annet et velfungerende mangfoldig samfunn, avhenger av et godt demokratisk samarbeid mellom politikerne og engasjerte folk med kunnskap!