mekkah, kabah, masjid
– Mange muslimer må spare i mange år for å kunne utføre den viktige reisen til Mekka. Deretter må mange også stå i kø i flere år for å få en plass i seremonien. Da gir det mening at muslimer prioriteres, skriver Vegar Jørgenstuen.
Foto: Pixbay
Islam åpner for at hvem som helst kan besøke Mekka, men forbudet mot ikke-muslimer er nødvendig for at de det betyr mest for skal få oppleve Mekka, skriver Vegar Jørgenstuen.
830Shares

Av alle spørsmål man kan stille seg rundt byen Mekka i Saudi Arabia, vil ofte det mest åpenbare spørsmålet være hvorfor det ikke er tillatt for andre enn muslimer å entre byen, for å forstå dette må man forstå hensikten bak denne byen. Dette er nemlig ikke hvilken som helst by ettersom det er det mest hellige geografiske stedet for nesten to milliarder mennesker.

Historien bak forbudet

Byen Mekka har i all kjent historie vært et knutepunkt for handel og pilegrimsreiser på grunn av byens beliggenhet og dens store monument kalt kabah. Dette monumentet er den kjente svarte kuben som er retningen enhver muslim skal be mot.

I førislamsk tid kom det pilegrimer fra hele Arabia til Mekka for å utføre tilbedelsesritualer for statuene som befant seg inne i denne kuben. Ettersom dette var et møtepunkt for veldig mange stammer, pleide stammene å konkurrere i generøsitet ved å slakte mest mulig dyr og gi dette ut til folket. Dette fremprovoserte noe som lignet mer en fest enn en spirituell reise. Det var alkohol, synging, dansing og lignede. Det gikk så langt at folk begynte å utføre vandringen rundt kabah nakne og gjorde dette til et ritual.

Med muslimenes ankomst til Mekka etter å ha vært bannlyst i omtrent 8 år (622-630) aksepterte folket i Mekka og omegn islam og ble muslimer, de forkastet deres forfedres gamle hedenske skikker og falt til ro med en religion som fokuserte mer på et rent monoteistisk gudskonsept, fremfor å tilbe statuer fremstilt av stokk og stein.

Ritualene til Pilegrimsreisen ble endret tilbake til utgangspunktet igjen, slik de opprinnelig ble utført av Profeten Ibrahim. Statuene som representere rundt 360 guder ble fjernet og kabah ble igjen sentrum for tilbedelsen av én Gud. Ritualene ble gjort mer siviliserte, seremonien endret seg fra å være en scene hvor folk viste frem rikdommene sine for å opphøye seg selv i samfunnet, til å være en spirituell reise hvor svarte, hvite, kvinner og menn kun fokuserte på Gud og etterlivet, ikke på det verdslige.

Etter hvert ble det – gjennom åpenbaring – nedsendt et vers som begrenset byen til kun å være ment for muslimer. Verset forbød avgudsdyrkerne å delta i tilbedelse ved kabah på grunn av urenheten i deres tro og praksis, hvor de tilbad forskjellige guder dag etter dag og blandet fyll og seksuell umoral inn i religiøse ritualer. Dette betyr ikke at ikke-muslimer er skitne i seg selv, ettersom man fint for eksempel kan håndhilse på en med et annet livssyn og deretter gå til moskéen for å be uten å repetere sin rituelle renselse. Det er her snakk om en urenslighet i troen. Verset er som følger:

«Dere troende! de som assosierer falske guder til Allah i hans guddommelighet er urene. Så etter at dette året er utløpt, la dem ikke gå i nærheten av Den hellige Moske» Koranen 9:28

Det finnes forskjellige tolkninger av dette verset blant kjente muslimske lærde. Abu Hanifa – grunnleggeren av Hanifa-lovskolen – mente at det er greit at ikke-muslimer kom til Mekka så lenge de ikke deltok i tilbedelsesritualene tilknyttet hajj (Pilegrimsreisen). Altså kunne de være der for andre grunner. Hanifa-lovskolen er den som historisk sett har vært mest spredt blant muslimer og inneholder derfor absolutt aktuelle rettsvitenskapelige meninger.

Det er slett ikke rasistisk eller diskriminerende at Mekka er forbeholdt muslimer, det er en ren nødvendighet i dag

En av verdens mest anerkjente Tafsirer skrevet av Ibn Kathir, kommenterte dette verset med følgende:

«Allah befaler sine troende tjenere, som er rene i religion og person, å bortvise avgudsdyrkere som er urene i religiøs forstand, fra Al-Masjid Al-Haram. Guds sendebud sendte Ali sammen med Abu Bakr det året for å offentliggjøre at ingen avgudsdyrker vil få lov til å utføre Hajj etter det året, og heller ikke at en naken person utfører Tawaf rundt kabah.»

Han nevner altså spesifikt moskéen i Mekka og vedlegger en beretning som spesifikt snakker om pilegrimsritualene. Mekka er derfor forstått som en by dedikert kun til muslimers tilbedelse og det eneste stedet i verden en muslim kan utføre pilegrimsreisen, som er en av de 5 søylene som islam er bygd på.

Det finnes altså rom i islam for at folk fra alle religioner skal kunne være i Mekka, men hvorfor er det ikke slik i dag?

Årsakene er praktiske

Al Masjid al Haram – som er moskéen i Mekka – dekker omtrent 400.000 kvadratmeter og har ved høysesong 2 millioner besøkende, den trange plassen har ført til flere dødsulykker i forbindelse med pilegrimsferden de siste årene. I 2015 døde for eksempel flere av å bli trampet ned og en hendelse med en stor anleggskran førte til at 107 mennesker mistet livet. Moskéen har vært gjennom flere utvidelser under Saudifamiliens styre og er stadig under utbygging for å gjøre det sikrere og større. Det er helt nødvendig av Saudi Arabia å bygge videre på moskéen for å gi plass til alle som søker muligheten til å dra, grunnet de lange ventelistene som folk fra muslimske land står på. Mange jobber og sparer i flere år for så å stå på venteliste i enda noen år til for å få muligheten til å dra.

På grunn av den overveldende massen av søkere har Saudi Arabia, av praktiske årsaker, valgt å kun tillate muslimer å entre Mekka. Å forandre på dette ville ha forstyrret den unike spirituelle opplevelsen av å være der. Muslimenes ritualer hadde blitt et mål for underholdning for nysgjerrige turister som for det meste kun hadde tatt opp plass ettersom hele byen allerede er fylt opp med muslimer som enten bor der eller drar dit for å delta i bønn. Mekka hadde også blitt et mål for blant annet ekstremister av forskjellige slag som ikke ønsker noe godt for noen, som vil kreve enda mer sikkerhet som igjen ødelegger opplevelsen. Å dra på Hajj for en muslim hadde aldri blitt det samme igjen.

Hadde det vært rasistisk med en by kun forbeholdt kristne?

Det er slett ikke rasistisk eller diskriminerende at Mekka er forbeholdt muslimer, det er en ren nødvendighet i dag, med tanke på turisme, farlig ekstremisme, overbefolkning og lignede. Mekka er en by dedikert til muslimers tilbedelse, så jeg ser uansett ingen grunn til at noen andre skulle ha vært der. Det hadde heller ikke vært rasistisk om kristendommen hadde hatt en by forbeholdt tilbedelsesritualene til deres kristne følgere hvor ingen andre enn kristne hadde vært tillatt å entre, det gir ikke mening at noen andre skal oppholde seg et slikt sted. Det som faktisk hadde vært rasistisk og diskriminerende hadde vært å plutselig i vår tid bestemme seg for å lage et slikt område som ingen andre enn en bestemt folkegruppe fikk lov til å entre, som historisk sett aldri kun hadde vært forbeholdt den bestemte folkegruppen. Byen Mekka har i over 1400 år eksistert for ett bestemt formål: Å være det spirituelle sentrum til all verdens muslimer.