Kombinasjonen av foreldrepermisjon og koronatid har fått Abdullah Alsabeehg til å tenke ekstra mye på framtiden.
Foto: Privat
Utfordringene vi møter nå tvinger oss inn i nye mønstre. Det kan bli begynnelsen på en positiv forandring på flere fronter, skriver Abdullah Alsabeehg.
119Shares

Søndagsspalten: Utrop ber politikerne fortelle om sin visjon for Norge

Siden nyttår har jeg vært hjemme med min datter, i permisjon fra min jobb som byrådssekretær i Oslo for Arbeiderpartiet. Samtidig har koronapandemien slått til. Koronasituasjonen og foreldrepermisjon med min åtte måneder gamle datter får meg til å tenke ekstra mye på fremtiden.

I enhver krise ligger muligheter

Da jeg ble kontaktet av Utrop for å skrive om mine fremtidsvisjoner for Norge, tenkte jeg at det ikke vil være en lett oppgave å gjøre det nå. Hele verden lever i en usikker og vanskelig tid. Alt for mange mister sine liv. Frykt for fremtiden. Mange mister jobbene sine, og bedrifter går konkurs.

Samtidig viser historien oss at kriser ofte framskynder flere viktige og nødvendige omstillinger i samfunnet. I enhver krise ligger det også muligheter. Hvis vi lærer av erfaringene fra den situasjonen vi er midt opp i, kan vi sammen skape en bedre framtid for generasjoner som kommer etter oss.

Fellesskapsløsningene lønner seg

Jeg vil at min datter skal vokse opp i Norge med et solid sikkerhetsnett, i tilfelle flere ting skulle gå galt samtidig. Det sikkerhetsnettet er det kun felleskapet som kan skape.

Historien viser oss at kriser ofte framskynder flere viktige og nødvendige omstillinger i samfunnet

De landene som greier seg best i krisetider er de landene som har en stat som stiller opp med gode økonomiske ordninger, sørger for et helsesystem som fungerer, og sikrer tilgang til de mest grunnleggende behovene som mat og et sted å bo. De nordiske landene klarte seg bedre under finanskrisen i 2008 sammenlignet med andre land nettopp fordi vi har gode fellesskapsløsninger. Nå står vi i en situasjon hvor innsatsen fra staten, kommunesektoren og frivilligheten er helt avgjørende. Fellesskapsløsninger gir størst utbytte i krisetider.

Må tenke nytt om hva vi skal leve av i fremtiden

Jeg vil at min datter skal vokse opp i et samfunn som tar i bruk tilgjengelige teknologiske løsninger som forenkler hverdagen for folk flest. Legekonsultasjoner på Internett og nettundervisning er ingen nye konsepter. Universiteter og høgskoler har lenge snakket om utviklingen av nettløsninger som gjør det enklere for studenter å henge med. Lite har blitt gjort for å utvikle gode løsninger for fremtiden. Ser vi på en annen sektor: Hvor mange har vært på legetimer som har vart i under 10 minutter? De få samtaleminuttene med legen kan fint tas over enkle digitale løsninger. I dag er alle tvunget til å ta overgangen til digitale alternativer. Det kan bli begynnelsen på en ny digital tidsalder.

Min datter må ha en jobb å gå til den dagen hun blir ferdigutdannet. Koronasituasjonen framskyndet en ventet økonomisk krise. Grunnleggende endringer i økonomien kommer ofte etter slike kriser. Moseng, Pettersen og Sandmo beskriver i boken Norsk historie – 750 til 1537 hvordan svartedauden bidro til omstilling i norsk økonomi. Generelt ble det den gang bedre vilkår for bøndene (folk flest) i Norge. Svakheter som hindret effektivitet og vekst ble endret på eller fjernet. To verdenskriger fikk land til å gå sammen, åpne grensene, og samarbeide på tvers.

Nåværende krise har lært oss at en omstilling i norsk økonomi er nødvendig. Vi trenger flere grønne arbeidsplasser, fordi vi rett og slett ikke kan stole på oljepriser, og en oljeetterspørsel, som hopper opp og ned. Vi trenger flere fagarbeidere, fordi vi har sett eksempler på arbeidsplasser som blir tømt fordi byggearbeidere fra Øst-Europa må reise hjem under en global krise. Dessuten er flere helsearbeidere nært knyttet til sikkerheten og tryggheten for oss alle. Vi må tenke nytt om hva vi skal leve av i fremtiden, og hvilken funksjoner i samfunnet vi trenger aller mest.

Den nødvendige tilliten

Facebook-sider, som Oslo hjelper Oslo, viser noe av det fine med vårt lille land. Jeg er imponert over den frivillige innsatsen folk stiller opp med under den situasjonen vi er i. Vi er hver dag vitner til den høye tilliten mellom mennesker i Norge, at vi bryr oss og ofrer noe for hverandre. Det er det som gjør Norge til et trygt og godt land å vokse opp i, også for min datter.