Barn lærer mye og har det
Mehmet Kaan Inan
Latest posts by Mehmet Kaan Inan (see all)

Søndagsspalten: Utrop ber politikerne fortelle om sin visjon for Norge

Utenforskap, manglende kompetanse og helseutfordringer hindrer mange å leve de livene de ønsker. Folk ønsker å forsørge seg selv, være en del av et fellesskap, bli etterspurt og bidra med noe. Norge er mulighetslandet – du skal klare å oppnå de drømmene og ønskene du har i livet, uansett hvor du startet.

Hva vil du bli?

Jeg er vokst opp øst i Oslo. I et av områdene som av mange, enten det er media eller enkeltpersoner, fremstilles som skrekkeksempel på et sted med dårlig integrering. Det er i dette området jeg ble oppdratt, vokste opp og formet mitt eget liv. Det yrende mangfoldet, mulighetene for å nå egne mål, samt omtanken for hverandre jeg opplevde, er noe av det jeg har tatt med meg videre derfra.

Etter sommeren vil mange barn ha sin første skoledag. En mage full av sommerfugler, en ryggsekk med drømmer, håp og ønsker. Sånn var i hvert fall min første skoledag. Min første lærer spurte meg og mine klassekamerater: «Hva vil du bli når du blir eldre?» Svarene mine var gjennomtenkte og ambisjonene store.

Norge skal være best å vokse opp i – for alle

Norge er et av landene i verden med minst forskjeller mellom folk. Sånn skal det fortsette å være. Likevel starter mange et gigantisk hestehode bak resten av samfunnet. Foreldre med dårlige norskkunnskaper, lite arbeidserfaring og lite kontakt med fellesskapet eller samfunnet. Det former ofte barn og unges liv.

Den sosiale mobiliteten i Norge er høy. Det snakkes altfor lite om hvordan barn av to foreldre med tilnærmet ingen år i arbeidslivet eller norskkunnskaper likevel kan nå de drømmene de ønsker. Det var også poenget til min første lærer. Jobber du hardt nok, setter mål – så kan du nå de målene du har satt deg i livet.

Norge er et av landene i verden med minst forskjeller mellom folk – sånn skal det fortsette å være

Norge skal være verdens beste land for barn og unge å vokse opp i. Det skal ikke ha noe å si hvilket utgangspunkt du starter med.

Fortsatt arbeid for like muligheter

Å bekjempe urett handler om at alle skal ha en jobb å gå til, en skole som gir muligheter for alle, målrettede tiltak mot fattigdom og et helsevesen som gjør mer for gruppene nederst i samfunnet.

Ja, for det finnes mange mennesker som det ikke står så mye om i mediene, som har store utfordringer. Det er de som ikke roper så høyt når de har det vondt. Du ser det ikke på dem heller. Det er de menneskene som trenger en hånd. En hånd som hjelper dem opp og hjelper dem med å bli selvstendige og som hjelper dem med å leve de livene de selv ønsker. Den hånda er det norske samfunnet.

Konsekvensene for de som ikke får hjelp kan være fatale. Barn og unge som rekrutteres til kriminelle ungdomsmiljøer og psykiske helseutfordringer er noen av dem. Hva ville resultatet vært om disse menneskene ble tilbudt en jobb og hjelp til å utdanne seg? Jeg har en sterk mistanke om at de aller fleste ville takket ja til det tilbudet. Det er ikke han som har falt utenfor sin drøm å bli nødt til å bryte loven flere ganger daglig eller å konstant leve i frykt. Drømmene var nok ganske annerledes  Han satt kanskje ved siden av meg i det samme klasserommet første skoledag. Han svarte kanskje «elektriker» da læreren spurte om hva han ville bli når han ble eldre.

Norge har et godt utgangspunkt

Å bekjempe utenforskap og ulikhet handler om hele den norske velferdsmodellen. For alle barn og unge skal klare å nå de håpene og ønskene de har satt seg. Det er også sånn den norske velferdsmodellen er satt opp. Norge er et av land i verden med høy sosial mobilitet – og det kan man finne mange nok, gode eksempler på.

Så til deg som er lærer, voksenperson, barnehageansatt eller bare forelder; minn barna dine på det! Minn dem på at de kan klare det de vil. Ønsker hun å bli pilot? Det skal hun klare! Ønsker han å bli sykepleier? Det får han til!

Bare si det mange nok ganger til deg selv: du kan klare det du vil.

Det er det som er så vakkert med Norge.