Politiet har forholdt seg passivt i saken der en Elverum-famile ble trakassert ut av sitt eget hjem av lokale rasister.
Foto: Pixabay
Mens en familie i Elverum må flytte på grunn av rasistisk trakassering, bruker politiet ressurser på å infiltrere muslimske miljøer. – Hva gjør politiet med terroren mot Elverum-familien? spør Qasim Ali.
676Shares

Kjære politimester og leder for politiets sikkerhetstjeneste, avdeling innland.

Det som fremkommer i Bulhan-saken i Østlendingen 1.juli, om langvarig og rasistisk motivert trakassering og vold mot familien Bulhan, er rystende. Det toppet seg da familien ved månedsskiftet juni/juli, ble angrepet i sitt eget hjem. Politiets manglende initiativ og villighet til å hjelpe familien, og de andre familiene som har blitt terrorisert av disse menneskene er åpenbar, og fullstendig uakseptabel. Vi holder politi i Elverum og Hamar ansvarlig for volden moren og barna hennes ble utsatt for utenfor sitt eget hjem.

Til tross for besøksforbud, tok det nærmere tyve minutter fra familien hadde ringt politiet, til en patruljebil kom til adressen, uten blålys. I mellomtiden har den ene datteren i huset blitt holdt kvelertak på så lenge at hun trodde hun skulle dø. Det er ikke til å fatte. Politiet har allerede sviktet samfunnet og deres borgere, og vi krever at de tilsynelatende høyreekstreme overfallsmennene settes i varetekt frem til deres sak kommer for retten. Frem til en dom foreligger er de en fare for Bulhan-familien og andre lokale familier med innvandrerbakgrunn. Vi kan vanskelig se for oss at en muslimsk mann som hadde ytret seg hatefullt mot andre på internett over flere år, og som hadde brutt seg inn hos en hvit familie, og skadet kvinner og barn, ville ha vært fri i påvente av avhør og rettssak. Skal ikke loven være lik for alle?

Norge innvilger enorme summer på forebygging og bekjempelse av voldelig ekstremisme, og en handlingsplan mot voldelig ekstremisme har nylig blitt oppgradert med nye tiltak. Vanlige muslimer i Norge har i over et tiår måttet leve med at PST bedriver overvåkning og forsøk på rekruttering av vanlige muslimer som informanter. Vi vet at mange har blitt tilbudt å få sine regninger betalt dersom de lar seg rekruttere, og at de får beskjed om «ikke å si det til noen» at de har blitt innkalt. Dette skjer med vanlige muslimer uten den minste forbindelse til IS, radikale islamister eller at de har uttrykt hat eller glorifisert vold. Derfor vil vi aktivt jobbe å kartlegge omfanget av denne rekrutteringen, og vi ber alle som har opplevelser med dette om å ta kontakt med oss i Minorg (Organisasjonen for minoriteter i Norge).

Vi holder politi i Elverum og Hamar ansvarlig for volden moren og barna hennes ble utsatt for utenfor sitt eget hjem

Samtidig vet vi at terrorhendelsene vi har hatt i Norge, har kommet fra hvite, norsk-etniske menn som over lange perioder har ytret seg hatefullt og glorifisert vold mot innvandrere, muslimer, mørkhudede og personer på den politiske venstresiden.

Det fremstår som at norsk politi og sikkerhetstjeneste driver åpenlyst religiøs og etnisk profilering. Vi forventer derfor konkrete svar på hvordan dere i politiet vil håndtere og forebygge den hatefulle rasismen som flere av innbyggerne i deres kommuner åpenbart besitter, dette for at tilsvarende rasistiske og islamofobiske, verbale og fysiske angrep som de vi nå har sett i Elverum, i fremtiden kan forhindres, og tilliten til politiet gjenopprettes.