– All forskning viser at det er store forskjeller på de fattige og de rikes utdanningsforløp. Flesteparten av barna som mangler utdannelse, befinner seg i Sør- og Sentral-Asia, samt i Afrika sør for Sahara.
Foto: Pixabay
Ved skolestart i Norge er det lett å glemme alle unge i verden som ikke går på skole. Globalt arbeid for rett til utdanning er viktigere enn noen gang, skriver Afshan Rafiq og Arina Aamir Sheikh.
Afshan Rafiq og Arina Aamir Sheikh
Latest posts by Afshan Rafiq og Arina Aamir Sheikh (see all)

Denne uken er det skolestart i Norge, og de fleste barna gleder seg til å få skolehverdagen tilbake. Men det er dessverre ikke tilfellet for barn i andre deler av verden. Ifølge en FN-rapport sto rundt 260 millioner barn i utviklingsland uten tilgang til skolegang i 2018, noe som peker på at situasjonen nå blir forverret på grunn av koronakrisen. 258 millioner barn og ungdommer ble totalt ekskludert fra utdanning, og fattigdom var hovedårsaken, heter det i rapporten. Innvandrere, flyktninger, etniske minoriteter og utviklingshemmede barn er hardest rammet.

Ikke alle unge kan motta elektronisk undervisning

All erfaring fra fortiden har vist at mange kan havne bakpå som følge av helsekriser. Særlig jenter, barn med nedsatt funksjonsevne og de aller fattigste står i fare for aldri å  komme tilbake på skolen.

Ulikhetene har blitt kraftig forverret som følge av koronapandemien, noe som har medført at hele 90 prosent av alle studenter og elever rundt om i verden opplever stengte skoler. Millioner av barn verden over får ikke gjennomført hjemmeundervisning på grunn av mangel på datamaskin, mobiltelefon og internett.

Flesteparten av barna som mangler utdannelse, befinner seg i Sør- og Sentral-Asia, samt i Afrika sør for Sahara. Faktum er at 117 land tillater barneekteskap, mens 20 land ennå ikke har signert en internasjonal konvensjon om å forby barnearbeid. Hele 335 millioner jenter verden over går på skoler hvor det ikke er tilgang på vann, sanitær- og hygienetjenester som de har behov for ved for eksempel menstruasjon.

Trenger globalt samarbeid på utdanningsfeltet

Vi har aldri før vært mer bekymret over ivaretakelsen av barn og unges rett til utdanning. Det er ingen tvil om at koronapandemien nå truer  med å sette arbeidet med å oppfylle alle barns, spesielt jenters, rett til utdanning flere tiår tilbake.

Millioner av barn verden over får ikke gjennomført hjemmeundervisning på grunn av mangel på datamaskin, mobiltelefon og internett

All forskning viser at det er store forskjeller på de fattige og de rikes utdanningsforløp. For hver 100 av de rikeste barna som fullfører ungdomsskolen, er det kun 18 av de fattigste barna som fullfører.

Verden trenger et lederskap på utdanningsfeltet, og det er et umiddelbart behov for globalt samarbeid på høyeste nivå for å hindre at millioner av barn og unge blir stående utenfor skolen for alltid.

Utdanning i utviklingsland må tilbake på agendaen!

Et av Solbergs internasjonale prosjekter har vært utdanning for alle. Jenter og utdanning var tema under Solbergs første store utenlandsreise til Sør-Afrika, Malawi og Rwanda i 2014, og i 2015 arrangerte Norge en internasjonal utdanningskonferanse i Oslo, der fredsprisvinner Malala Yousafzai deltok. 

Norge, med Erna Solberg i spissen, har tatt ansvar og vist sterkt lederskap før for barns rett til utdanning. Nå er tiden inne for at Erna igjen tar på seg ledertrøya og setter barns tilgang til utdanning i utviklingsland, etter koronakrisen, på den internasjonale dagsordenen. Jo lenger situasjonen varer, jo større sannsynlighet er det for at sårbare barn og unge vil droppe ut av utdanningsløpet for godt. Det må vi ikke la skje!  

åre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.