På SIANS nettsider finner man blant annet dette, blandet med det SIAN mener er deres empiriske fundament for sitt ståsted.
Foto: SIANS nettsider
SIAN vil gjerne utfordres på hvilke deler av deres vitenskap som svikter. Takk, jeg tar utfordringen, skriver Kjersti Folkestad Valland.
Kjersti Folkestad Valland
Latest posts by Kjersti Folkestad Valland (see all)

–Tidligere i uken skrev lederen av SIAN, Lars Thorsen, i kommentarfeltet til BT på Facebook at han så frem til å høre konkrete forklaringer på hva SIAN sier som ikke er i samsvar med fakta og empiri. Denne utfordringen tar jeg med glede, og jeg besøkte derfor SIAN sitt nettsted for å sjekke organisasjonens empiriske grunnlag. 

SIAN beskylder AP-politiker for finansiering av barnedrap og terrorisme

Siden dette er et kort innlegg, begrenser jeg meg til dokumenter SIAN har lagt ut som vedlegg under nettsidenes «Om oss». På siden finner jeg totalt ni dokumenter som de har knyttet til organisasjonen. Blant vedtekter, debattregler og en rekke anmeldelser er det lagt ved en artikkel publisert av Thorsen selv, med overskriften «Pop goes the Weasel». Da denne er publisert av mannen som altså inviterte kritikere til å sjekke SIANS empiri, utgjorde denne et ypperlig utgangspunkt for analysen organisasjonen ønsker velkommen.

Artikkelen til Thorsen handler i all hovedsak om brenningen av en koran som Thorsen utførte i Kristiansand i 2019, og vi kan lese en rekke ekstreme påstander mot flere personer, deriblant den unge Arbeiderparti-politikeren Mona Dia fra Kristiansand. Thorsen antyder i teksten at Dia støtter finansiering av terrorisme og drap av barn. Thorsen skriver også at muslimer er uintegrerbare. Dette er voldsomme anklager med tydelig fremmedfiendlige undertoner. Jeg gravde videre i teksten for å finne ut hvor Thorsen hadde fått disse ideene fra, altså med hvilken empiri Thorsen Forsvarer sine påstander.

SIANS sviktende «akademiske» fundament

Thorsen sin tekst baseres i stor grad på en «undersøkelse» gjort av den danske psykologen Nicolai Sennels, som i 2009 ga ut en bok om muslimske kriminelle innsatte i København. Sennels intervjuet 250 unge kriminelle ved institusjonen Sønderbro hvor 150 av dem hadde muslimsk bakgrunn. Thorsen gjentar Sennels teori om at muslimers identitet har to sider: en kulturell og en religiøs side. Sennels forklarer i avsnittet hvordan kriminelle muslimer som ikke følger den religiøse siden av muslimsk identitet, fortsatt har integrert en kulturell muslimsk identitet definert av sex med vestlige kvinner, vold, og drap. Thorsen konkluderer med at det er helt umulig å integrere muslimer i Norge.

Dette er voldsomme anklager med tydelig fremmedfiendlige undertoner

Sennels bok er flere ganger presentert av SIAN som et akademisk verk som legitimerer deres argumenter. Problemet her er at Sennels bok ikke er akademisk. Lang derifra.

Ingen vitenskap bak SIANs konklusjoner

I 2011 skrev Brian Arly Jacobsen en anmeldelse av Sennels bok i Tidsskrift for Islamforskning, hvor han forklarer hvorfor Sennels bok ikke kan ansees som vitenskapelig. Sennels begår en rekke alvorlige metodologiske og analytiske feil. Jacobsen forklarer at boken ikke kan ansees som vitenskapelig når den ikke referer til vitenskap. Sennels bok har ikke litteraturliste. Det eneste av referanser er 83 fotnoter som alle referer til avisartikler. Jacobsen avfeier Sennels konklusjon om at muslimer er uintegrerbare på bakgrunn av hva som står i Koranen, og påpeker at en slik teori kan brukes mot enhver religion, da også både kristne, buddhister, jøder m.fl. Videre er Sennels og Thorsens konklusjon, fra undersøkelsen med de 150 kriminelle ungdommene, på ingen måte vitenskapelig: 150 mennesker kan på ingen måte sies å være representative for en kultur med 1.6 milliarder medlemmer.

Et par raske søk på Google har vist at Thorsen og organisasjonen han representerer har et mildt sagt vaklende grunnlag. Hadde Thorsen Googlet litt, ville han kanskje observert at muslimske kvinner i Norge ønsker likestilling og at andre aktivt arbeider for å forene islam med sekulære verdier. 

Så takk for utfordringen, Thorsen. Jeg har lært mye.