Foto: Henrik Beckheim
Minoritetsfamiliers mistillit til barnevernet kan ikke "repareres" med tillitsfremmende handlinger, mener Oslo Barnevernssambands Cecilia Dinardi.
0Shares

Juristen med norsk-chilensk bakgrunn (bildet) kommer med utspillet i forbindelse med sin kommentarkronikk på Dagsavisens Nye Meninger-seksjon, datert 5. september. Kommentarkronikken skrev hun i kjølvannet av Oslo bystyres høring om barnevernets kulturkompetanse, avholdt forrige torsdag på Rådhuset.

I kommentarkronikken hevder hun at fokuset på hva som er selve formålet med å gripe tak i disse problemstillinger er viktig.

– Her handler dette handler om at ALLE barn i Norge skal kunne få et likeverdig tilbud av barnevernet. Når vi diskuterer dette temaet vil det derfor være viktig å høre på opplevelsene til minoritetsbarna, skriver Dinardi.

Assosieres med kontroll

Hun hevder også at manglende kunnskap gjør at mange opplever barnevernet som fremmed, noe som igjen skaper frykt og usikkerhet. 

– Flere innvandrere assosierer barnevernet med en kontroll- og overvåkingsinstans, i stede for hjelpeinstansen som det først og fremst er.

Må bli mer selvkritisk

Når temaet “mistillit i barnevernet” settes på dagsorden, vil mange ofte ta opp tabuer og myter knyttet til deres arbeid, noe Dinardi mener er riktig.

– Ofte er det et problem at flere i befolkningen og særlig innen innvandrermiljøet, sitter med misvisende forestillinger om hva barnevernet driver med. Det er i tillegg ofte en utfordring for barnevernet å uttale seg om sitt arbeid på grunn av taushetsplikten de er bundet av, skriver hun videre.

Interessert i barnevernets forhold til minoritetsmiljøene? Les hele kommentarkronikken ved å klikke denne linken.