«Den syriske forfatteren Wafa Sultan sa en gang at den verste form for slaveri er når slaven tror han er fri, og at det er slik mange kvinner i islam føler seg», skriver Trond Ellingsen.
«Vegar Jørgenstuen angriper de som vil forsvare friheten», skriver Trond Ellingsen i dette innlegget. 

Vegar Jørgenstuen er en underlig plante. For hva annet kan vi kalle en etnisk norsk ung mann, oppvokst i et fritt demokratisk samfunn som har gitt ham alle muligheter. Så velger han å tilslutte seg den islamistiske studentorganisasjonen islam.net som vil avvikle den frihet han selv nyter godt av. 

Der de aller fleste land i verden har tilsluttet seg FNs menneskerettserklæring, har de muslimske land tilsluttet OIC valgt å lage seg sin egen erklæring, Kairoerklæringen. Den er til forveksling lik FNs, med den ikke ubetydelige forskjell at de enkelte rettigheter kun skal gjelde hvis de ikke strider mot sharia. Det er dette Jørgenstuen helt frivillig har valgt å slutte seg til. Han om det.

«Statsstøtte til HRS har ingen plass i et samfunn som hevder at det jobbes aktivt mot diskriminering», skrev Vegar Jørgenstuen den 14. januar.
Foto : Faksimile, Utrop 14.01.2021.

Spørsmål til NRK fra HRS var betimelige

Det som ikke er greit er at Jørgenstuen angriper de som vil forsvare de friheter han selv har forkastet, herunder Human Rights Service (HRS). I sitt innlegg i Utrop den 14.01.21 går han til frontalangrep på den eneste organisasjonen som i over 20 år har kjempet utrettelig for kvinner og barns rett til å leve sine liv i frihet, slik de fleste av oss ønsker, uten den kulturelle eller religiøse undertrykkelse som eksisterer i visse miljøer.  

Jørgenstuen trekker frem noen eksempler han har reagert på, kanskje særlig en kommentar fra en av våre ansatte, Hege Storhaug, som kritiserte at NRK sendte nærmest som en gladsak et program om en familie med pakistansk opprinnelse der en flott mor lagde mat på kjøkkenet sammen med sine to døtre. Begge iført islamismens fremste symbol – hijab. At HRS stiller NRK spørsmål om hvordan dette kunne henge sammen burde være betimelig. 

Utrygt å være kvinne

Det er også en løgn at HRS noensinne har oppfordret sine lesere til å ta bilder av muslimer på gaten. Det vi har oppfordret våre lesere til er å dokumentere de endringer vi ser i bymiljøet, og som er et resultat av den masseinnvandring som har skjedd de siste tiårene. Oppfordringen ble utløst av at det plutselig ble utplassert store betongklosser, senere massive blomsterpotter, i sentrale strøk av norske byer for å unngå at «noen» fikk lyst til å kopiere Nice og Stockholm der lastebiler ble brukt til å massakrere tilfeldige fotgjengere på fortauer og i gågater. Og hvem var disse «noen», ifølge PST? 

«Den verste form for slaveri er når slaven tror han er fri» – Wafa Sultan

Vi i HRS synes også det fortjener omtale når vi kunne dokumentere at søkestatistikken på en pornonettside med årene var blitt like pervers i Sverige som i visse land i Midtøsten. Sverige har i mange år har figurert meget høyt på verdensstatistikken over land med flest anmeldte voldtekter pr. 100 000 innbyggere. Kombinert med at BRÅ (Bråttsförebyggande Rådet) anslår at kun 20 prosent av voldtektene blir anmeldt, viser det et land der det er blitt særdeles utrygt å være kvinne. Hva skyldes denne endringen?

HRS har intet å skamme seg over

HRS har i alle de år stiftelsen har eksistert vært konsekvente på å skille mellom kritikk av ideologien og religionen islam og dets tilhengere, muslimene. Det er trosfrihet her i landet, enhver kan derfor fritt velge å tilslutte seg en religion – eller la det være. Men det å velge å være muslim, for det er faktisk et helt fritt valg for den enkelte, gir ikke rett til å kreve at islam ikke kritiseres som idé. Det har ingenting med rasisme å gjøre når HRS velger å gjøre det. For islam er kun en idé som eksisterer i hodene til den enkelte. Noen av oss synes dessuten det er en usedvanlig dårlig idé. 

Staten bevilger årlig ca. 40 millioner kroner til organisasjoner aktive på innvandrings- og integreringsfeltet. Av dette har HRS mottatt 1,8 millioner kroner pr. år. Vi har absolutt ikke noe imot at statsstøtten fjernes – under den klare forutsetning at dette også gjelder for de øvrige organisasjoner som mottar tilsvarende støtte fra staten (for øvrig inkludert Utrop). De færreste av disse organisasjonene vil tåle en gjennomgang av måloppnåelsen for de millionene de har mottatt. Her har HRS intet å skamme seg over. Gjennom årene har HRS fått betydelig gjennomslag på Stortinget, særlig i kampen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og kriminalitetsbekjempelse. 

Vi kjemper videre for demokrati

Den syriske forfatteren Wafa Sultan sa en gang at den verste form for slaveri er når slaven tror han er fri, og at det er slik mange kvinner i islam føler seg. 

HRS kommer til å fortsette å kjempe for det demokrati og den frihet mange tar for gitt i det fantastiske landet vi er så heldige å bo i. Som mange av våre innbyggere nektes å ta del i. Om Vegar Jørgenstuen velger å gi avkall på denne friheten interesserer HRS midt i ryggen. Han forstår antagelig ikke hva som er problemet. 

Han er jo ikke kvinne.  

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.