«Vi skal ha en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammene av internasjonale forpliktelser.»
Foto: Amnesty
«Vi skal ha en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk», skriver Peder Weidemann Engseth i dette tilsvaret. 
13Shares
Latest posts by Peder Weidemann Egseth (see all)

Jeg viser til innlegget skrevet av flere mødre i Støttegruppa for Delnaz og Khairi, og har full forståelse for engasjementet i saker som angår familier som blir sendt ut av landet. Det å bli returnert til hjemlandet er krevende, kanskje spesielt for familier som har bodd lenge i Norge. 

«Lag flere barn!, sier statsminister Erna Solberg oss. Samtidig sendes norskfødte, velintegrerte barn ut av landet», skrev fire mødre i Utrop den 23. januar.
Foto : Faksimile, Utrop 23.01.2021.

Konsistent politikk på innvandringsområdet

Jeg kjenner ikke detaljene i saken til Delnaz og Khairi. For å sikre rettssikkerhet og likebehandling har Stortinget vedtatt at regjeringen ikke har anledning til å gå inn i enkeltsaker som er behandlet etter utlendingsloven.

Det er Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda som vurderer om det er grunnlag for å gi asylsøkere beskyttelse eller oppholdstillatelse, og de vurderer om det er trygt å reise tilbake til hjemlandet. Nå forstår jeg at Utlendingsnemnda har mottatt en omgjøringsanmodning i denne konkrete saken, og jeg forventer at den blir behandlet i tråd med regelverket.

Regjeringen har lenge hatt en konsistent politikk på innvandringsområdet

Regjeringen har lenge hatt en konsistent politikk på innvandringsområdet. Den handler om at vi skal ha en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammene av internasjonale forpliktelser. 

«Barnets beste»

En rettssikker behandling er avgjørende for å sørge for at de som har krav på beskyttelse, faktisk får det, mens de uten krav raskt skal returneres. I 2014 ble det innført en ny bestemmelse i utlendingsforskriften for å sikre at barnets beste ble vektlagt i større grad enn tidligere. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil dukke opp saker som føles urimelige for dem det gjelder.»

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.