Arbeidsgiver velger ofte søkere som ligner dem selv eller en de føler at «kjemien stemmer» med.
Foto: Firuz Kutal
Arbeidsgiver må fremheve de positive opplevelsene som mennesker med ulike bakgrunner og identiteter bringer inn i bedrifter, skriver Ndey Jobarteh i dette innlegget.
Ndey Jobarteh

Gjennom mitt arbeid og min erfaring som innvandrer og jobbsøker har jeg sett at inkludering er en stor utfordring for de fleste arbeidsgivere. Dette må endres, slik at vi kan ta i bruk alle de ubenyttede ressursene i dette landet og skape mangfoldige arbeidsplasser.

«Kulturell tilpasning»

Vi har sett at de fleste kommer til Norge med en kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet for eksempel, helsearbeidere, ingeniører, it-spesialister mfl. De sliter fortsatt med å få jobb i dette landet selv om utdanningsbakgrunnen deres er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Min erfaring er at NAV i mange tilfeller mer eller mindre overlater jobbsøkere med høyere utdanning til seg selv. 

Men det er svært vanskelig å finne seg en jobb uten kjennskap til norsk arbeidsmarked og nettverk. Stadig flere innvandrere som både har kvalifikasjoner og nødvendige ferdigheter blir utelatt fra arbeidsmarkedet, mye på grunn av uriktig fokus hos arbeidsgiverne. De fleste har fått med seg at mangfold er lønnsomt, men hvorfor er det så vanskelig å få til i praksis? Noe av svaret kan ligge i at mange arbeidsgivere rekrutterer etter det som kalles «kulturell tilpasning».

Velg kulturell vekst

Kulturell tilpasning handler mer om å finne likheter i bakgrunn eller hobbyer hos jobbsøkere, altså å finne en man personlig liker og som minner om en selv. Kulturell tilpasning er lett å ty til der arbeidsgivere er usikre på om innvandrere vil fungere fordi de ikke vet hvordan innvandrere vil håndtere kulturforskjeller for eksempel under deltakelse i lunsjpraten.

Arbeidsgiver velger altså ofte søkere som ligner dem selv eller en de føler at «kjemien stemmer» med. Det å ha en annen kulturbakgrunn enn norsk oppleves kanskje som noe som kan skape ubehag på grunn av at søkeren kan ha ukjente tankemåter etc. Disse faktorene gjør altså at vi kan ende opp med en kulturell tilpasning-ansettelse. I stedet for å lete etter folk som deler selskapets verdier, velger den som rekrutterer da personer som deler deres egen bakgrunn og deres egne interesser. Selv mener jeg at fokuset ikke skal være kulturell tilpasning, men kulturell vekst.

Mangfoldig bakgrunn gir positive opplevelser på en arbeidsplass

Kulturell vekst handler ikke bare om at noen vil gjenspeile selskapets verdier og profesjonelle etikk, men også bringe et aspekt av ulike meninger, erfaringer og ferdigheter som ikke bare forbedrer teamet, men hele bedriftskulturen. Det betyr at noen er med for å hjelpe til med å forme organisasjonens kultur, i stedet for å bare «fit in» i den. Når vi begynner å spørre, «hvilke nye ting kan du bringe inn i teamet vårt?» eller «hvilke perspektiver mangler vi?» åpner vi døren for forskjellige innsikter og tilnærminger. 

Når vi begynner å spørre, «hvilke nye ting kan du bringe inn i teamet vårt?» eller «hvilke perspektiver mangler vi?» åpner vi døren for forskjellige innsikter og tilnærminger. 

Dette hjelper oss med å utvide våre perspektiver, innbyr til konstruktiv kritikk, og resulterer til slutt i bedre beslutningstaking.

Selskaper og offentlige institusjoner, spesielt offentlige institusjoner, sliter ofte når de skal forsøke å skape en mangfoldig arbeidsplass. Det viser en undersøkelse fra Aftenposten i fjor høst. Her kunne arbeidsgiverne med fordel fokusert på kulturell vekst, og på den måten oppleve lindring av problemer knyttet til integrering og bevege seg i retning en mangfoldig arbeidsplass. Arbeidsgiver må fremheve de positive opplevelsene som mennesker med ulike bakgrunner og identiteter bringer inn i bedrifter. De må gjennomgå deres systemer og prosessene som gjør dette umulig.

Kulturell vekst på arbeidsplassen er eneste vei

Hvis vi ser på de mest innovative og velstående bysentrene i verden – New York, Dubai, London og Singapore – har de alle en ting til felles. De er alle internasjonale byer med høy innvandringskonsentrasjon. Forskning viser at det er en direkte sammenheng mellom høyt kvalifisert innvandring og en økning i innovasjonsnivået og den økonomiske ytelsen i byer og regioner. Vi bor i en kompleks, sammenkoblet verden der mangfold, formet av globalisering og teknologisk fremskritt, danner stoffet i det moderne samfunnet. Bedrifter i dagens pandemi og karantenemiljø har to muligheter: Å vedta en kulturell vekst med fleksibilitet til å bevege virksomheten din i dette nye miljøet –  eller sakke akterut. 

Kulturell vekst er en nødvendighet både for arbeidsgiver og de som skal jobber for dem.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.