Det er sannsynlig at krefter i Saudi-Arabia har vært involvert i finansieringen av Islam Nets aktivitet i Norge, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser kronprins og visestatsminister i Saudi-Arabia Mohammed bin Salman, også en kontroversiell figur.
Foto: Amnesty International
På tross av saudiarabisk innflytelse i Norge er det ikke Islam Net jeg irriterer meg aller mest over, skriver Sophie Matlary i dette innlegget.

Min fiende sin fiende er min venn. Denne beskrivelsen er sann når man snakker om de ideologiske gruppene som av PST, for femte år på rad, er blitt rangert som de største truslene mot Norge i 2021. 

Inspirert av salafisme fra Saudi-Arabia

Jobber høyreradikale grupper og ekstreme salafistiske grupper indirekte mot samme mål i Vesten? Hva har de til felles? «Veldig mye», svarer du kanskje, og ja, sammenhengen er enkel: Makt, terror og innflytelse bryr seg ikke om hvilken side av den ideologiske oppfatningen en står på. Disse gruppene er begge militante og nyter av å se frykt og panikk i Europa. For når Oslo sentrum bombes i et terrorangrep, da godter de høyreekstreme seg – målet er jo det samme, å splitte. Gruppenes oppslutning vokser i takt med skaden som motparten utfører, og omvendt. Så hvorfor lar regjeringen slike krefter vokse frem? 

Det er sjokkerende å lese at Islam Net snart er i mål med å etablere en islamskole i Oslo. Islam Net sine verdier springer ut fra en salafistisk tolkning av islam, og salafismen er en ideologi som er stor i Saudi-Arabia, men ikke i de andre muslimske landene. Dette fordi de andre muslimske landene krever en mer moderat tolkning av religionen blant majoriteten, og grupper som Islam Net blir derfor for uegnet å regne.

Regjeringen tillater ekstrem ideologi

Eiendommen som Islam Net har vært involvert i kjøpet av, har en verdi på 60 millioner norske kroner og ble kjøpt uten banklån. Islam Net sier pengene er kommet inn som gaver. De har drevet PR på nettet, og lokket spesielt utenlandske aktører med at de vil bli belønnet «700 ganger mer enn ellers, på dommedagen, hvis de donerer penger til denne moskeen». 

Hvorfor lar regjeringen slike krefter vokse frem?

Men pengene har ikke sitt opphav i en kollektiv dugnadsånd blant moderate muslimer. De aller fleste muslimer i Norge tar avstand fra en bokstavtro tolkning av Islam. Her er det mer trolig at et annet oljerikt land har vært involvert i pengegavene – les Saudi Arabia. På tross av denne utenlandske innflytelsen i Norge er det ikke Islam Net jeg irriterer meg aller mest over i dag. Det er regjeringen vår, som ikke ser forskjellen på en vanlig tolkning av islam og en ekstrem tolkning. Det er den selvsamme regjeringen som som nå tillater at en ekstrem ideologi får slå rot, igjen. 

Radikale nyter godt av splittet samfunn

Det er farlig ikke å se forskjell på de ulike grenene av en religion. For hvem er det som alltid får skylden når terror skjer i Oslo? Det er alle de andre – de vanlige, moderate muslimene. De som bidrar i samfunnet, og som er synlige. Det er de som utsettes for rasisme og diskriminering etterpå.

Argumentet om at «loven er lik for alle» og at det er en menneskerettighet å utøve sin tro, holder ikke. Det er et feigt argument. For det er ingen menneskerett å mene at kvinner er eiendelene til menn eller at man kan rettferdiggjøre vold mot kvinner, slik Islam Net hevder på nettet. Tvert imot; ifølge artikkel 1 av verdenserklæringen om menneskerettigheter som sier at «alle mennesker er født frie og likeverdige og verdige» er det ulovlig. Ignorerer ikke Solberg-regjeringen selv denne erklæringen når de aksepterer at Islam Net får sterk grobunn i Norge? Eller kan de for lite om salafister til å se det? 

De store vinnerne etter etableringen av mega-moskeen er alle de radikale gruppene og ekstremistene i Norge og i utlandet, både salafistene og de høyreekstreme. De nyter godt av en ubesluttsom regjering, og et mer splittet samfunn, så indoktrineringen kan skje raskere.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.