Islam Nets råd om muslimske kvinners klær og bevegelsesfrihet korresponderer ikke med nåtidas Norge. Muslimske land har også hatt sterke liberale krefter, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Moga
Islam Nets Q&A-side er urovekkende på flere områder, skriver Sophie Matlary i dette innlegget – et svar til Islam Nets kommunikasjonsansvarlig Frida Berget.
824Shares

Kjære Frida Berget, kommunikasjonsansvarlig for Islam Net. Takk for at du tok deg tid og viste interesse for teksten jeg skrev i Utrop om Islam Net og deres etablering av et nytt læringssenter i Oslo. Jeg synes det er fint at vi kan ha en konstruktiv debatt rundt dette. Du skriver i Utrop den 8. april  at Islam Net ikke følger en bokstavtro, ultraortodoks form for Islam, en utgave av islam som jeg i min artikkel den 27. mars mener ikke passer inn i Europa og i Norge. Da er vi uenige, og sånn er det noen ganger, men det er dermed desto viktigere for meg å belyse noen ting. Nedenfor vil jeg gi noen korte eksempler på hvorfor jeg fortsatt mener at Islam Net ikke passer inn i norsk kontekst og samfunn, basert på informasjon tilgjengelig på deres nettsider. 

Inspirert av arabisk hotline på 1990-tallet

«Podcastvert Sophie Matlary viser lite innsikt i hva Islam Net står for», skrev Frida Berget den 8. april.
Foto : Faksimile, Utrop 08.04.2021.

Først vil jeg si at jeg synes empiriske bevis er viktig i alle slike saker, og vil derfor be deg om å legge frem bevis for at Islam Net sitt nye læringssenter ikke har fått støtte fra utenlandske «totalitære aktører» (dette er dine ord), for jeg er fortsatt nysgjerrig på om Islam Net har fått støtte fra Qatar eller Saudi Arabia. 

Videre har jeg brukt litt tid på åpne kilder, og analysert Islam Net sin hjemmeside og Islam Net på sosiale medier. Jeg finner dog kun, og igjen, mer informasjon som støtter opp under mine bekymringer om en organisasjon som er altfor ortodoks: Mest urovekkende er deres Q&A-side der dere tar på dere oppgaven som livsmentor for alle muslimer, og tar imot spørsmål samt besvarer disse ved hjelp av skrifter fra koranen og andre kilder. 

Denne Q&A-siden minnet meg om hotline-funksjonen som fantes i mange muslimske land på 1990-tallet, for eksempel kanalen Iqra TV, der hvem som helst kunne ringe inn og stille spørsmål til en svært karismatisk imam, om hva som er rett og gal oppførsel ifølge han selv og Gud, da han har muligheten til å svare for Gud. Er ikke det ganske likt Islam Nets side for spørsmål og svar? 

Indoktrinering og propaganda i Midtøsten og Nord-Afrika

Men denne arabiske hotline-funksjon som ligner litt på Islam Nets, ble faktisk initiert av moderate muslimske regjeringer i Nord-Afrika. Ultraortodokse islamske grupper ble brukt som verktøy av regjeringene i Nord-Afrika og i Midtøsten på 1980- og 1990-tallet for å bekjempe sterke og populære krefter fra det liberale venstre. For den samme liberale hippiebølgen som påvirket Europa og Vesten, fantes også i den arabiske verden; og ble med det en trussel for mer konservative sittende regjeringer. De brukte derfor, politisk og instrumentelt, ultraortodokse partier for å kjempe mot venstresiden sin popularitet. Problemet er at disse ultraortodokse partiene, for eksempel Det muslimske brorskap i Egypt, ble hengende igjen i flere samfunn, og klarte å vokse seg ganske store.

Resultatet av at slike ultraortodokse politiske organisasjoner fikk vokse seg sterke ved hjelp av indoktrinering og propaganda, så vi et eksempel på for ikke lenge siden: Det er kun 10 år siden den egyptiske revolusjon i 2011, da en hel nasjon ble splittet mellom skumle og radikale krefter, og moderate muslimer, kristne og andre religiøse grupper. 

Heldigvis klarte den egyptiske regjeringen å slå ned på disse negative kreftene, hvis ikke hadde nok landet sett veldig annerledes ut i dag: Se for deg en nasjon på 100 millioner som ikke har religionsfrihet i det hele tatt, annet enn ultraortodoks islam og der en gruppe mener de vet hva som er best for alle andre, og der de selv tar på seg rollen til den som dømmer over alle.

Havner jeg i helvete?

Tilbake til Islam Net i dag: Q&A-siden deres tar for seg spørsmål som ikke passer inn i vår tid.

Håndhilsning er et eksempel; dere råder muslimer til ikke å  håndhilse hvis man ikke er av samme kjønn. Og den opprinnelige grunnen til at man ikke skal håndhilse er angivelig fordi kroppslig berøring, så som håndhilsning, kan vekke «uønskede tanker og følelser mellom kjønnene». Og da lurer jeg litt; betyr det at alle som ikke håndhilser går rundt med mange slike tanker? At de konstant tenker slik, så det å ta en mann eller kvinner i hånda gjør dem altfor utsatt, slik at de risikerer å begå uønskede handlinger? 

Den samme liberale hippiebølgen som påvirket Europa og Vesten, fantes også i den arabiske verden.

Nei, så primitive er vi vel ikke. Derfor er deres oppmuntring til en slik oppførsel merkelig å se i et samfunn lik det norske, der menn og kvinner håndhilser, klemmer og ser hverandre i øynene. 

Videre er det noen som spør dere om hvorvidt «andre som ikke er muslimer havner i helvete», altså at jøder, kristne, ateister og buddhister, og en rekke andre, havner i helvete og ikke i paradiset, fordi de ikke er muslimer. Til det svarer dere ved bruk av dette eksempelet: «Kristne som mener at Gud har en sønn havner ikke i paradiset, fordi de fornærmer Gud når de sier slikt». 

Det vil altså si at katolikker og kristne som tror på Jesus, og at han er Guds sønn, ifølge Islam Net havner i helvete, og det inkluderer meg, fordi jeg er katolikk. Videre sier dere at ingen andre religioner utenom Islam er Guds sanne religion. Det er fordi andre religioner har omskrevet deler av deres hellige bøker, slik som bibelen for eksempel: «Det at tekstene ikke er autentisk bevart er i seg selv bevis på at religionen ikke er Guds sanne religion», svarer dere. Og igjen sier dere at andre religioner, for eksempel min religion, ikke er sann, og at alle andre enn de som følger dere havner i helvete. Det er vel litt ekstremt å si i et samfunn der regjeringen alltid oppmuntrer til felleskap og enighet. Slik mange muslimer forteller, sier vel også islam at man skal vise respekt og omtanke for andre vesener, mennesker og livsoppfatninger.

Islam Net vil begrense kvinners bevegelse

Videre skriver du, Frida, at kvinner i Islam Net er som alle andre kvinner, og har like rettigheter. En innsender spør om hun kan gifte seg med en person som faren ikke liker. Til det svarer dere at det kan hun ikke, fordi faren hennes er hennes verge, og sier til henne at hun må si til sin far at «Du er min far og min verge, og du vet hva som er i mine beste interesser». Her har jeg ikke stort å legge til annet enn at 1: det bryter med menneskerettighetene til kvinner, og 2: svært få mennesker har verger i Norge i 2021, om ikke ekstraordinære omstendigheter krever det. Islam Net sine lover kan ikke, og har ikke rett til å trumfe norsk lov.

Videre spør en innsender om «hun kan reise uten mahram» (mannlig familiefølge). Til dette svarer dere at hun ikke kan det, så lenge hun ikke er kledd og tildekket med løse klær som dekker en fra hodet og ned. Videre sier dere at hvis reisen er på 50 km er det OK, men lengre enn det er det utrykt å reise som kvinne uten mannlig følge. Her tror jeg ikke at jeg trenger å nevne hvorfor deres resonnement ikke passer inn i Norge i 2021: Enhver som leser dette vil synes svaret deres er urovekkende, da dere begrenser en kvinnes bevegelse, nettopp fordi hun er kvinne. Dere sier for eksempel ikke dette om en manns bevegelser. 

Til sist vil jeg si at denne informasjonen er det dere selv som legger ut på nettet, og gjør tilgjengelig for alle. Hvis organisasjonen du tar del i, og er kommunikasjonssjef for, Frida, ikke tenker slik, så burde dere passe på å endre budskapene dere deler på nettet, og ellers ved deres arrangementer – før enda flere misforstår dere.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.