I løpet av de samme to timene som SIAN ropte ut sitt hatefulle budskap, samlet det seg en stor mengde folk rundt markeringen for et raust og inkluderende Tromsø.
Foto: Igor Jakobsen
Det er veldig viktig at arrangement for rause og inkluderende fellesskap støttes bredt av majoritetsbefolkningen, skriver Anna Loppacher i dette innlegget. 
464Shares

SIAN provoserer hvor enn de møter opp. Det er nok en bevisst strategi. Med bakgrunn i erfaringer med SIAN i Tromsø vil jeg fortelle om én av mange mulige måter å vise avstand og motstand på.

Fikk flere medlemmer etter sammenstøt

Både på Østlandet og i Bergen har det i den siste tiden vært markeringer ved SIAN som endte med voldelige sammenstøt. Dessverre virker slike provokasjoner å være SIANs bevisste strategi. De roper ut bevisst feilaktige, provokative utsagn, ofte rettet direkte mot enkeltpersoner (journalister, ungdommer, eller til og med barn i folkemengden) i håpet om at noen til slutt får nok, prøver å stoppe dem (politiet pleier jo ikke å gjøre noe) og så får organisasjonen fremstille seg som ofre. Etter sammenstøtene i Bergen og mediedekningen som fulgte, fikk SIAN flere medlemmer, så dessverre ser taktikken ut til å virke i noen tilfeller.

Noe annet å høre på enn hat

Jeg har god forståelse for at det kan bli for mye å stå og vende ryggen til og fortsatt måtte høre på hvert et ord av den hatefulle og ikke faktabaserte verdensoppfatningen som kommer fra SIANs høyttalere. 

Da vi på sommeren 2019 fikk vite at SIAN hadde planer om å komme til Tromsø, var dette det første vi planla å gjøre noe med: det viktigste var at folk skulle ha muligheten til å være i sentrumsgatene den dagen uten å måtte forholde seg til SIANs hat og ekstremisme. Dette skulle være en bredt støttet markering for mangfold og inkluderende holdninger, og det skulle være lett å holde den fredelig (i Kristiansand ble SIAN møtt av et lignende arrangement i begynnelsen av 2020). 

I Tromsø var vi heldig som fikk lov av kommunen til å sette opp stand ca. 20 meter unna der SIAN befant seg. I løpet av de samme to timene som SIAN ropte ut sitt hatefulle budskap, samlet det seg en stor mengde folk rundt markeringen for et raust og inkluderende Tromsø 20 meter unna. Byens ordfører holdt en tale på vegne av byen og kommunen, ikke i kraft av partipolitisk tilhørighet. Rundt henne sto partilederne fra alle (!) partiene i Tromsø, inkludert høyresiden, og de fleste ungdomspartiene. 

De klaget i avisa over at det ikke burde være lov med slike «støyende motdemonstrasjoner», og vel, vi har ikke sett dem i Tromsø siden.

Dette var et utrolig sterkt tegn for at uansett politisk posisjon har SIANs hat ingen plass her. Etter det var det musikk med allsang, dundrende applaus, det ble delt ut blomster i forskjellige farger og den siste timen sto to DJ-er og snurret plater så det dundret i gågata. Med mindre man sto rett foran gjerdet hvor SIAN sto, kunne man ikke høre et ord av hva de sa.

Bred støtte

Vi fikk markert avstand med bredest mulig støtte. Politikere som senere kommer med utsagn som ikke er i tråd med mangfoldsmarkeringen den dagen, kan presses på at nå må de følge opp det de ga uttrykk for. Sist, men ikke minst virket SIAN å være svært misfornøyd med dagen: ikke en eneste person sto ved gjerdet for å høre på det de hadde å si, de klaget i avisa over at det ikke burde være lov med slike «støyende motdemonstrasjoner», og vel, vi har ikke sett dem i Tromsø siden.

Vær forberedt

Når det er sagt, anbefales det å være godt organisert når alternative arrangement skal stelles i stand: få offisiell tillatelse for markeringen fra kommunen; når det er på plass, kan man ikke bli bortvist av politiet hvis arrangementet holdes innenfor de planlagte rammene. Planlegg aktiviteter som gjør det mulig å høre noe annet enn SIANs hat; hør gjerne med kommunen hvor lenge SIAN har planlagt å være der, og match dette. Og for all del, få tak i skikkelig gode høyttalere! Der var vi litt optimistiske i Tromsø, både tale og allsang ble overdøvd av SIAN med mindre man sto rett ved ordføreren hhv. musikerne. DJ-ene tok riktignok igjen, men det er en påminnelse om at politiet ikke blir å være hverken til støtte eller hjelp, selv om vi fra vår side holdt oss til alle punkter av avtalen. Men det vet man jo egentlig fra før, dessverre.

Alles ansvar

Til slutt tenker jeg at det er veldig viktig at slike arrangement for rause og inkluderende fellesskap støttes bredt av majoritetsbefolkningen. Det handler om antirasistisk solidaritet, og når man ikke er tydelig på å vise solidaritet, kan det fort bli tvil om hvor mange som egentlig er aktivt imot SIANs tankegods. Det er viktig at det ikke faller bare på folk som er direkte mål for SIANs hat å vise motstand. Tvert imot er det hele det norske samfunnet sitt ansvar.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.