Odd Erik Germundsson

Min nyutgitte bok, Hør oss!, handler om enslige barn og unge på flukt. De kommer til oss med sine skjebner og sine historier. Mange historier er både dramatiske og gripende. Disse historiene blir sjelden eller aldri kjent i offentligheten. 

Oppgjør med menneskefiendtlig behandling

Mange av barna kan være sterkt preget av vonde opplevelser fra før eller under flukten. Traumatiserte barn må møtes med mye kjærlighet og respekt. Ikke med uvitenhet, fordommer, mistenkeliggjøring og fremmedhat, som ødelegger dem.

Vi må møte dem som om de var våre egne barn. Bygge opp disse sårbare barna til å bli trygge, robuste og skapende samfunnsborgere her i Norge. Men da må vi se, høre og forstå dem. Gjør Norge egentlig det? Svært ofte ikke. Derfor er boka også et kraftfullt oppgjør med både politikernes og utlendingsforvaltningens ofte menneskefiendtlige behandling av denne sårbare gruppen barn og unge.

Stem imot APs flyktningpolitikk

Det er snart stortingsvalg. Da har du en reell medbestemmelse over Norges politikk på innvandrer- og flyktningefeltet. Da kan du stemme på partier som fører en human og anstendig asylpolitikk. For det er slett ikke sikkert at et regjeringsskifte med Sp og Ap i teten vil føre til en mer menneskelig politikk på dette feltet. 

Skrekk og gru hvis Ap skal lede an i asylpolitikken! 

Sp og Ap inngikk en uhellig allianse med FrP i desember i fjor og fikk med dette et flertall i Stortinget  for en ytterligere innstramming, med lengre midlertidighet, økt botid til 5 år for å få permanent opphold og dermed en dårligere integrering som resultat. 

Og Aps innvandringspolitiske talsmann, Masud Garahkhani, har tatt til orde for at Norge skal gjøre som Danmark og sende asylsøkere til umenneskelige mottak i Afrika. Det er å bryte FNs Flyktningekonvensjon. Skrekk og gru hvis Ap skal lede an i asylpolitikken! Dette kan vi alle etter mitt skjønn forhindre ved å stemme på partiene Sentrum, SV, MDG eller Rødt. Godt valg!

Fra flyktning til ressurs

En gang var Norge en humanitær stormakt, ledet an av Fridtjof Nansens nestekjærlighet til flyktninger. Nå synes vårt land å ha mer enn nok med seg selv, og som ser enslige barn på flukt kun som en utgiftspost i sine budsjetter. Hør oss! prøver å gjenreise medmenneskeligheten i Norge, og å se på enslige barn på flukt som en ressurs for landet hvis vi behandler dem på en god måte. Vi har nemlig alle mye å lære av disse barna!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.