Vi må videreføre visjonene fra 2005 om å arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn, og mot rasisme, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Archway
Det mangfoldig sammensatte Norge er godt etablert, men trenger kontinuerlig oppfølging, skriver Mahmod Ahmad i dette innlegget.
227Shares
Latest posts by Mahmod Ahmad (see all)

Det er en kjensgjerning at vi lever i et flerkulturelt samfunn der det «nye Norge» ikke lenger handler om hvorvidt jeg heter heter Ali og du Kari, men at vi alle er nordmenn med våre ulike navn, kjønn, hudfarger, etnisiteter, religioner eller funksjonsnedsettelser – fordi det er vår ulikhet oss gjør oss sterkere i et fellesskap. 

Faglig kompetanse og kunnskap

Mangfold er et positivt samfunnsgode som beriker Norge på alle tenkelige positive måter, for hvordan hadde maten smakt uten krydder? Sånn er det også med mangfold; uten det hadde samfunnsutviklingen stoppet opp og vi hadde stagnert. Det er mangfoldet, som gjør oss mennesker sterkere i fellesskap. 

Gunn Elisabeth Birkelund; sosiolog ved UiO, har ledet to store prosjekter om ansettelsesdiskriminering. Resultatene viser at jobbsøkere med innvandringsbakgrunn blir diskriminert.

Derfor mener jeg at det i jobbsammenheng må være faglig kompetanse og kunnskap som er avgjørende for om en flerkulturell blir ansatt eller ei, og ikke «trynefaktor» og et utenlandsk navn – uansett om det er en stilling i ledelse eller i andre posisjoner. Det kan ikke være sånn at dersom en ikke passer i «den homogene saueflokken», så blir man straks ekskludert.

De som skal lede landet vårt i framtiden

Uten jobb blir flerkulturell ungdom enda mer sårbare – fordi de ikke føler seg inkludert, og på den måten lettere havner i kriminelle miljøer. Dette er også noe av det Shahid Rasool tar opp i forbindelse med det triste og tragiske drapet på en 20-åring på Mortensrud i Oslo. Rasool sier:

«De er gutter tidlig i tyveårene, pakistanere, marokkanere, tyrkere og somaliere. Når de søker lærlingplass eller jobb og har et utenlandsk navn fra Mortensrud, får de ikke noe.»

Mangfold og inkludering går derfor hop i hop. Og dette arbeidet er viktigere enn noen gang før, da det handler om vår ungdom som skal bære ansvaret for landet vårt i fremtiden. Da må de ha et trygt og seriøst arbeidsliv å gå til. 

Husk målene fra 2005 – de er fortsatt viktige

Selv var jeg 26 år og husker hvor glad jeg var glad da SV var en del av den rød-grønne Soria Moria-plattformen i 2005 og skulle jobbe med inkluderingsfeltet.  

Daværende rød-grønne regjering hadde følgende fokus:

  • Regjeringen vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn, og mot rasisme. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion seksuell orientering eller funksjonsdyktighet. Mangfold gjør Norge til et rikere samfunn. 
  • Likeverd, solidaritet, rettferdighet og en god fordelingspolitikk er grunnverdiene for å skape et slikt samfunn. Et inkluderende samfunn forutsetter likestilling mellom kjønnene. Regjeringen vil motarbeide diskriminering, fordommer og rasisme for å gi alle det beste grunnlaget for å delta i samfunnet. Samtidig skal vi tydelig formidle at det forutsettes at alle innbyggerne plikter å delta aktivt og å slutte opp om lover og samfunnets demokratiske grunnverdier. 
  • Regjeringen vil føre en aktiv integreringspolitikk overfor alle innvandrere, for å sikre at de raskest mulig kan bidra med sine ressurser i det norske arbeidsliv og samfunnet for øvrig. Regjeringen vil motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet og vil føre en aktiv inkluderingspolitikk som sikrer innvandrere og etterkommere av disse like muligheter som andre.

La oss derfor virkelig håpe at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter i samme fotspor som i 2005, sammen med SV, der vi i fellesskap jobber for å sikre at flest mulig flerkulturelle kan bidra med sine ressurser i det norske arbeidsliv og samfunnet generelt. 

Uten jobb blir flerkulturell ungdom enda mer sårbare

Fortell dine historier

Videre tenker jeg at løsningen er todelt. Den ene delen av løsningen ligger hos arbeidslivet og det offentlige, mens den andre ligger hos de flerkulturelle selv.

Med utgangspunktet ovenfor, har jeg selv løftet opp mangfoldsrepresentasjon som et tema i formannskapet i Ullensaker kommune samt stilt et grunngitt spørsmål om det samme temaet i et kommunestyremøte tidligere i år. Jeg har ikke tenkt å gi meg med dette viktige temaet og vil fortsette med å sette mangfoldsrepresentasjon på kartet også i tiden fremover. 

Derfor trenger jeg din hjelp, dine historier og dine innspill, for jeg er ganske sikker på at også du som leser vil jobbe for et Norge som vil bli enda bedre enn i dag. 

Jeg vil også utfordre Ap og Sp med følgende spørsmål:

1.
Hvilke ulike politiske tiltak vil Ap og Sp vurdere for å få større mangfoldsrepresentasjon i arbeidslivet og det offentlige enn det som er tilfellet i dag? 

2.
Hvordan skal
ansettelsesdiskriminering forhindres, det vil si at jobbsøkere med innvandringsbakgrunn blir diskriminert?

Jeg ser frem til innspill fra lesere og politikere!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.