Muslimske Shoaib Sultan kan bli ordfører i Oslo.
Foto: Sunniva Lind Høverstad
Shoaib Sultan fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) ligger an til å bli ordfører i Oslo. Det er ingen tilfeldighet. Han er nemlig én av brikkene i den hemmelige planen for å overta Norge.
1.8K+Shares

PS: Dette innlegget er ment som en humoristisk / sarkastisk innslag og spiller på den overdrevne frykten for at muslimer skal overta Norge. Altså det finnes ingen plan for å overta Norge, verken muslimer eller andre innvandrere. 

Etter å ha tenkt, vurdert og diskutert har jeg og våre kampfeller blitt enige. Vi kan nå fortelle helt åpent om vårt mål. Og målet? Det er å overta Norge og gjøre landet til en sharia-stat. Første steg ser ut til å gå i oppfyllelse. Med stor sannsynlighet skal Sultan bli ordfører og overta Oslo. Allahu Akbar!

Hvem er så dette “vi”? Det er muslimske politikere, mediefolk, vitenskapsfolk, næringslivsfolk, organisasjoner og mennesker fra alle sammfunnslag og yrker. Antirasistisk Senter spilte og spiller fremdeles en vesentlig rolle, i tillegg til Islamsk Råd Norge og Minotenk. Visste du at Islamsk Råd og Utrop har kontorer på samme gateadresse og er plassert vegg i vegg?

Visste du at Venstres Abid Raja er en av grunnleggerne av Minotenk? Og at han ligger an til bli justisminister ved neste stortingsvalg? Som en følge av de såkalte Muhammed-karikaturene tok Raja til orde for at Norge måtte få en ny blasfemiparagraf som beskyttet mot det som kan oppfattes som religiøst krenkende.

Høyres Afshan Rafiq og Aps stortingsrepresentant Saera kahn foreslo i 2005 at innvandrere måtte få egen eldreomsorg som var tilpasset deres kultur. De to ville ha egne muslimske avdelinger på sykehjemmene. Rafiq jobbet også hardt for at muslimer måtte få fri for å feire sine høytidsdager.

I Drammen har Yosuf Gilani spilt en viktig rolle, og nå blir han varaordfører. Det er også en historisk begivenhet, siden han er den første muslimen i Norge som blir varaordfører. Gilani var også generalsekretær i Norges Cricketforbund og rekrutterer ungdommer derfra. I 2002 krevde Gilani at muslimske fanger måtte få kjøtt slaktet og tilberedt på muslimsk vis. 

SV-politiker Reza Rezaee krevde et prøveprosjekt med shariadomstoler i familesaker.

Visste du at skriveverkstedene til Antirasistisk Senter fungerer som rekrutteringsverktøy? At det var her jeg fikk ideen om å starte avis, at det var her jeg kom i kontakt med Hadia Tajik. Og hvor er Tajik nå? Hun er nestleder i et av Norges største partier, og ved neste stortingsvalg ligger Ap an til å vinne, og Hadia kan bli statsminister. Etter hvert blir hun statsminister i den nye sharia-staten. Og jeg har etablert Utrop og skal være den nye statens propagandamaskin.

Snart blir Norge vårt.

Dette er en koordinert og hemmelig plan som vi har jobbet med lenge. Nå kan vi fortelle åpent om dette uten å frykte at noen skal ødelegge for oss. For ingen kan rokke ved vår plan om å overta Norge nå.

Hva skjer når Norge er overtatt av muslimene? Da skal nordmenn integreres i muslimsk kultur og koranlære, og læren om profeten Muhammed (fred være med ham) skal bli obligatorisk på skolene. Alle kvinner må dekke til håret. De som ikke lar seg integrere, skal sendes til Saudi-Arabia. Det blir fremdeles demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet, men med begrensninger. Du kan være kristen, hindu eller tilhøre andre religioner, men du kan ikke praktisere religionen. Bare de som har muslimsk tro, kan stille som kandidater til stortingsvalget.

Nå skal nordmenn veiledes til frelse slik at de kan komme til himmelen og ikke til helvete. På den måten skal de leve med 70 jomfruer i all evighet i himmelen. Det er først da alle vil skjønne hvorfor vi jobbet så hardt for å gjøre Norge til et muslismk land.

Allahu Akbar!