«Ja, UNE bør legges ned – fordi vi må kunne stole på at UDI har gjort en grundig vurdering», skriver Reinert Skadsem.
Foto: InfoMigrants
Hva er, ifølge Bondevik, en human og rettferdig asylpolitikk?, spør Reinert Skadsem i denne kommentaren.

Den 3. februar leste jeg med undring Simen Bondeviks Utrop-tekst «Galt at HRS har hatt forslagsrett». Man skulle tro at en person som er så sentral i partiet sitt ville redegjøre for sine påstander samt ha et tydelig poeng. Dessverre så jeg verken redegjørelser eller hardtslående poeng i teksten, men la merke til en del påstander som manglet fundament. I den anledning vil jeg gjerne utfordre Bondevik med en del spørsmål, nummerert for ryddighetens skyld, som han gjerne må avklare. 

1)
Bondevik skriver om to nemndmedlemmer i UNE (begge medlemmer av FrP) som han mener ikke innehar noen faglig bakgrunn.

Hva skal, ifølge Bondevik, til for å ha faglig bakgrunn?

2)
Bondevik skriver at et vedtak var et åpenbart brudd på Norges internasjonale forpliktelser.

Kan han vise til hvilken traktat og punkt dette vedtak var et brudd på?

3)
HRS skal ifølge Bondevik være «en blogg som sprer rasisme, islamofobi, hat og konspirasjonsteorier primært rettet mot muslimer» Sterke hatefulle påstander som jeg gjerne ser blir redegjort for. Jeg er daglig innom HRS-nettsiden selv om jeg ikke finner alle artikler like interessante. Jeg har ikke sett noe som gir dekning for slike oppsiktsvekkende påstander. Man kan undres over om Bondevik selv har lest HRS-«bloggen» eller om han selv bare sprer rykter. 

Kan Bondevik vise til rasismen som angivelig spres av HRS? (Da tar jeg selvfølgelig utgangspunkt i at vi snakker om klassisk rasisme slik vi forstår den i konvensjonen. Om Bondevik bruker en annen definisjon vil jeg gjerne ha en henvisning til definisjonens kilde.)

4)
Hva er islamofobi?

5)
Hvordan er det HRS sprer islamofobi?

Dessverre så jeg verken redegjørelser eller hardtslående poeng i teksten

6)
Hvilket hat er det HRS sprer?

7)
Hvilke antimuslimske konspirasjonsteorier er det HRS sprer?

8)
Bondevik: «En human og rettferdig asylpolitikk har dessverre ikke vært i fokus fra flertallet i norsk politikk de siste årene. I stedet har fokuset ligget på innstramminger og strenghet. Norge har verken klart å ivareta grunnleggende rettigheter for asylsøkere eller bidratt nok med å ta imot kvoteflyktninger.»

Hva er, ifølge Bondevik, en human og rettferdig asylpolitikk?

9)
Hvilke grunnleggende rettigheter er det Bondevik snakker om? Hvor er de nedfelt?

10)
Hvor mange kvoteflyktninger mener Bondevik Norge burde ta imot på bekostning av fellesskapet både i penger og sikkerhet? (Her vil jeg nevne for leserne at ordet flyktning i denne sammenheng kan være litt misvisende da kvoteflyktninger er definert som mennesker som ikke kan returneres. Ergo blir de permanente innvandrere og ikke gjester på besøk.)

Til slutt kan jeg si meg delvis enig med Bondevik i at UNE burde avskaffes. Fra Demokratenes partiprogram: 

«UNE skal legges ned. Når UDI har kommet fram til avslag på asylsøknad behøves det ikke ytterligere en instans. Man må kunne stole på at UDI har gjort en grundig vurdering.»

Jeg stiller gjerne til debatt med Bondevik.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.