I Drammen arrangerte SIAN-motstandere gratiskonsert som trakk godt med folk. Budskapet var samhold i mangfold. Dermed fikk de fremmøtte noe å slutte seg til – og SIANS demonstrasjon, like i nærheten, fikk liten oppmerksomhet.
Foto: Niels Fredrik Skarre
I Drammen ble de som ville demonstrere mot SIAN tilbudt en mer konstruktiv måte å vise motstand på, skriver Ingrid Rosendorf Joys i dette innlegget.

De fleste setter større pris på eksempler på samhold og fredelig fellesskap enn på voldsutøvelse og hærverk. Det er nokså trygt å si at akkurat der er vi mennesker ganske like.

Ytringsfrihet og trosfrihet er avhengige av hverandre

Gode eksempler på det er reaksjonene på SIANs demonstrasjoner i Sandefjord og Drammen. I Sandefjord endte motdemonstrasjonen med eggkasting og voldsbruk. I Drammen møtte folk opp for å dyrke fellesskap og solidaritet under parolene «samhold i mangfold» og «vi er Drammen 2022». De aller fleste er nok hjertens enige om at reaksjonene i Drammen var å foretrekke.

Ytringsfriheten er helt avgjørende for et velfungerende demokrati. At den er særlig viktig for religiøse minoriteter er det ikke vanskelig å finne eksempler på. Det er uheldigvis altfor mange land i verden hvor det skorter på både ytringsfrihet og trosfrihet. Disse frihetene er nært forbundet. Uten trosfrihet har man i praksis ikke ytringsfrihet, og uten ytringsfrihet er trosfriheten begrenset.

Vil hindre SIAN i å provosere til motreaksjoner

Våre muslimske ledere i Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) er utmerket godt klar over hvor vesentlig ytringsfriheten er. Frihet, inkludert ytringsfrihet, har imidlertid sin pris. Det merker norske muslimer i større grad enn de fleste andre i disse dager.

Den islamfiendtlige organisasjonen SIAN stiller muslimske ledere i Norge overfor utfordringer de gjerne skulle ha vært foruten. At den vesle flokken stiller seg opp på offentlige steder og brenner Koranen og skriker ut fornærmelser, ikke bare mot islam, men også mot muslimer, er ille nok. SIAN sørger likevel for å maksimere provokasjonen ved å gjøre dette i områder hvor mange muslimer bor, gjerne i nærheten av en moské, og aller helst i forbindelse med islamske høytider.

SIAN klarer å provosere og såre muslimer i Norge. Akkurat det er det vanskelig å gjøre noe med. Å hindre SIAN i å fremprovosere motreaksjoner som setter norske muslimer i et dårlig lys, er derimot et mål som blant annet MDN har jobbet iherdig for å nå.

Det har de gjort gjennom parolen La hatet stå alene. Budskapet fra MDN har vært at den beste måten å håndtere SIAN på er ved å ikke møte opp, og i stedet la dem fremføre sitt hatefulle budskap uten tilskuere.

SIAN trenger bilde- og videomateriale av sinte muslimer

Det er en god strategi. SIANs mål er åpenbart å provosere frem så skarpe reaksjoner som overhodet mulig. Sett med SIANs øyne er det bra å bli møtt av sinte motdemonstranter som forsøker å overdøve dem. Kaster motdemonstrantene egg, er det enda bedre. Alle best, fra SIANs ståsted, er det om motdemonstrantene forsøker å trenge seg forbi sperringer og havner i basketak med politiet. Da får SIAN de bildene og opptakene de er ute etter, som de kan spre på sin nettside og i sosiale medier. Slik de ser det får de «beviset» på at islam og muslimer er en fare for det norske samfunnet, og en trussel mot ytringsfriheten.

Alle best, fra SIANs ståsted, er det om motdemonstrantene forsøker å trenge seg forbi sperringer og havner i basketak med politiet.

Selv om La hatet stå alene-parolen er god og strategien fornuftig, er det ikke enkelt å få alle til å slutte seg til den. Uheldigvis er det slik at det kun skal et fåtall aggressive motdemonstranter til for å gi SIAN det de er ute etter. At hundrevis av mennesker frastår fra å møte opp på en motdemonstrasjon synes ikke på bilder. At en håndfull kaster egg, eller det som verre er, gir SIAN det bilde- og videomaterialet de ønsker seg, og de presseoppslagene de higer etter.

Gi fremmøtte motdemonstranter noe å slutte seg til

For noen er det rett og slett for vanskelig å ignorere SIANs hatbudskap. De føler et sterkt behov for å markere at de ikke aksepterer stigmatisering av muslimer i sitt nabolag. De er simpelthen nødt til å foreta seg noe når de får besøk av en gruppe som tråkker på deres venner og naboer.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), og andre gode krefter i Drammen, tok denne trangen til å handle på alvor i sin planlegging, og tilbød mer konstruktive måter å vise sitt engasjement på.

Drammenserne ble gitt et alternativ i form av en gratiskonsert på andre siden av elva, som trakk godt med folk. Budskapet var samhold i mangfold. Dermed fikk Drammens innbyggere noe å slutte seg til, fremfor kun noe å være motstandere av.

Resultatet var veldig oppløftende. Foran SIANs arrangement var det nesten helt tomt, foruten politifolk, DOTLs egne vakter og sperringer. Foran scenen hvor artisten Hkeem holdt konsert, var det derimot fullt av mennesker.

Hatet, i form av SIAN, ble derfor stående alene, samtidig som alle som hadde behov for å gjøre noe aktivt for å vise sin motstand mot hatbudskapet som ble spredt i deres by fikk gjort det under parolen samhold i mangfold.

En veldig effektiv løsning, med andre ord. Kanskje er dette en modell flere lokalmiljøer kan benytte seg av? Jeg er såpass optimistisk at jeg tillater meg en aldri så liten omskrivning av et berømt Roosevelt-sitat:

Se til Drammen!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.