Religions- og livssynsledere legger ned blomster etter terroren i Oslo.
Foto: STL
Dialogarbeid er verdifullt – og tidkrevende, skriver Ingrid Rosendorf Joys i dette innlegget. 

«Alt har sin tid», lyder det i Bibelen, nærmere bestemt Forkynneren. Det er like sant i dag, noen tusen år etter at det først ble skrevet. 

Det kommer en tid for dialog

Norge har opplevd enda et terrorangrep og denne gangen var det skeive som ble hardest rammet. Nå er det tid for å vise omsorg og støtte til ofrene, og å fordømme både dette angrepet spesielt, og terror og voldsbruk som virkemiddel generelt. 

Religions- og livssynsledere i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) kom med en felles uttalelse hvor de fordømte angrepet alt samme dag. Dagen etter vandret de sammen til åstedet og la ned blomster. 

Det kommer også en tid hvor vi må gå lengre enn å fordømme terror og vise støtte og omsorg. Det kommer en tid for dialog mellom tros- og livssynsminoritene og de seksuelle minoritetene. 

Akkurat nå sørger vi

Dette har blitt etterlyst av det skeive miljøet og av myndighetene. Det er også et ønske fra tros- og livssynssamfunnene selv, og ble diskutert på et rådsmøte i STL like i forkant av angrepet. 

Det kommer en tid for dialog mellom tros- og livssynsminoritene og de seksuelle minoritetene. 

STL er en dialogorganisasjon som har eksistert i 26 år. Vi vet derfor ett og annet om dialogarbeid. Blant annet at det er en tidkrevende prosess som man ikke kan forsere. Det gjelder særlig når dialogen finner sted mellom parter med et stort mangfold av verdisyn og oppfatninger. Vi vet også hvor verdifullt slikt arbeid er, både for partene som er involvert, men også for samfunnet i sin helhet. 

Arbeidet med å organisere dette dialogarbeidet er alt påbegynt, og tiden for dialog er snart inne. Tiden for sorg er imidlertid ikke ennå over. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.