Lege Trond Ali Linstad fremmer i Utrop feilinformasjon om homofili, skriver Christian Lomsdalen.
Foto: Gaycenter
Leger bør ikke få fremme grunnleggende feilinformasjon, skriver Christian Lomsdalen i denne kommentaren til et innlegg av Trond Ali Linstad.
1.1K+Shares
Latest posts by Christian Lomsdalen (see all)

Det er trist å se en lege vise så dårlig allmennkunnskap om menneskelig seksualitet og naturen som det Trond Ali Linstad viser i Utrop den 23. juli.

Linstad gir grunnleggende feilinformasjon

Først og fremst finner jeg det litt spesielt at en lege skal basere sin kunnskap om menneskelig seksualitet på hva en finner i naturen, og begrunner det med det vektige «vi vet jo at det er slik». For det andre så vet vi jo at homoseksualitet er helt normalt i naturen. Det ville jo da være litt underlig om dette bare gjelder andre dyrearter og ikke menneskene.

Trond Ali Linstad stiller i tillegg spørsmålet om hvorvidt det gis rom for å påpeke at homofili er naturlig, uten at en blir anklaget for å drive med hat. Problemet er kanskje ikke egentlig hvorvidt det er hat eller ikke, men at leger ikke bør komme med så grunnleggende feilinformasjon som den han fremmer i Utrop. 

Anbefaler videreutdanning

Det leder meg til mitt tredje punkt. Med bakgrunn i at det er en kjensgjerning at homoseksualitet er naturlig og høyst menneskelig stiller jeg meg undrende til om ikke Utrop har et selvstendig ansvar for å sikre at innholdet i nettavisen ikke er direkte misvisende og bryter med grunnleggende vitenskapelige kjensgjerninger. 

Til legen anbefaler jeg et grunnleggende videreutdanningskurs i menneskelig seksualitet. Det mistenker jeg at en finner ved alle utdanningsinstitusjoner for leger, men ikke minst finner man det ved Universitetet i Agder og OsloMet som tilbyr utdanninger i henholdsvis sexologi og seksuell helse.

Kilder:

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.