– Å inkludere morsmålsundervisning i vårt utdanningssystem er viktig for inkludering, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Midway University
Kulturelt mangfold og inkludering står i fare, skriver Diyako Baroz i dette innlegget. 
80Shares
Diyako Baroz

Fremskrittspartiet (FrP) sitt forslag om å kutte offentlig finansiering av morsmålsundervisning har satt i gang en debatt som strekker seg langt forbi klasserommets vegger. 

Et sterkt fundament for å lære nye språk

FrP argumenterer for at norske ressurser bør fokuseres på norskopplæring, og at det ikke er skattebetalerens ansvar å betale for morsmålsundervisning. Men dette forslaget, mens det kanskje gir økonomisk mening på kort sikt, kan kompromittere Norges innsats for å bevare kulturelt mangfold og inkludering på lang sikt.

La oss ta et steg tilbake og se på formålet med morsmålsundervisning. Det handler ikke bare om å bevare morsmålet til barnet, men også om å gi barnet selvtillit og en følelse av tilhørighet. Å opprettholde og utvikle morsmålet støtter barnets kognitive og sosiale utvikling, og hjelper med å bygge bro mellom kulturer. Det gir barnet et sterkt fundament for å lære nye språk, inkludert norsk.

Et behov for flerspråklighet og kulturell forståelse

Når det gjelder økonomi, er det viktig å merke seg at innsparinger på kort sikt ikke nødvendigvis betyr innsparinger på lang sikt. Kostnaden ved å fjerne morsmålsundervisning kan vise seg i form av redusert sosial integrering og økt frafall i skolen blant minoritetselever, noe som igjen kan lede til økte samfunnsmessige kostnader i fremtiden.

Når det gjelder økonomi, er det viktig å merke seg at innsparinger på kort sikt ikke nødvendigvis betyr innsparinger på lang sikt.

Så er det spørsmålet om hvem som skal bære ansvaret for morsmålsundervisning. Når FrP hevder at dette er familienes ansvar, er det en risiko at dette forslaget vil føre til økt ulikhet. Ikke alle familier har kapasitet eller ressurser til å ta ansvar for morsmålsundervisning, og barn fra disse familiene kan bli etterlatt i en situasjon hvor de verken kan snakke norsk godt nok eller bevare sitt morsmål.

FrPs forslag om å kutte offentlig finansiert morsmålsundervisning, gir en klar melding om at de ser innvandring som en utfordring snarere enn en mulighet. Men i en tid med stadig voksende kulturell utveksling, kan vi ikke bare lukke øynene for behovet for flerspråklighet og kulturell forståelse. Å inkludere morsmålsundervisning i vårt utdanningssystem er et viktig skritt mot å bygge et mer inkluderende og mangfoldig samfunn.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.