– Vi finner oss ikke i at barn blir utsatt for rasisme på Norway Cup, skriver artikkelforfatteren. Her fra åpningen av turneringen i 2019.
Foto: Screenshot, YouTube, Norway Cup Opening Show 2019
– I Christiania Ballklubb har vi et soleklart prinsipp om at vi ikke skal tolerere rasisme. Det betyr at vi går av banen når slike ting skjer.
111Shares

Onsdag 2. august spilte et av våre barnelag på Norway Cup og opplevde rasisme. Motstandernes klubb har nå skrevet en redegjørelse hvor konklusjonen er at det ikke finnes grunnlag for rasisme-kritikk. De hevder at både de og Norway Cup har undersøkt saken grundig.

Vi hadde håpet å kunne legge denne saken død og jobbet mer konstruktivt for å forhindre slike hendelser i fremtiden. Men etterlatt inntrykk av motstandernes redegjørelse tvinger frem et svar fra oss.

Litt bakgrunn:

  • Flere av våre barn meldte fra til vår trener om rasistiske tilrop.
  • Dette ble bekreftet av flere av våre voksne tilskuere.

I Christiania Ballklubb (CBK) har vi et soleklart prinsipp om at vi ikke skal tolerere rasisme. Det betyr at vi går av banen når slike ting skjer, og vi finner oss ikke i at sånne ting skjer. 

Rasismen er ille, men det å ikke bli trodd er skjellsettende. Vi har ingen grunn til å tvile på det våre barn og deres foresatte forteller at de har hørt og er blitt utsatt for. Det er trist at de nå opplever at Norway Cup ikke tror på det de forteller.

Norway Cup hadde to dommerveiledere til stede under kampen. Etter våre observasjoner og bilder stod de hovedsakelig på motsatt side av banen fra foreldrene.

Vi kommer til å be Norway Cup om et møte for å få svar på følgende:

  • Hvorfor har ingen i Norway Cup tatt kontakt med oss om saken?
  • Hvorfor har ingen i Norway Cup tatt kontakt med barna?
  • Hvorfor har ingen i Norway Cup tatt kontakt med våre foreldre?
  • En av våre foreldre skrev en hendelsesrapport. Hvorfor har ingen i Norway Cup svart på denne?

Det er mange uskyldig skadelidende i kjølvannet av denne saken. Våre spillere er sterkt preget. Flere av våre foreldre er også sterkt preget.

Men også spillerne hos våre motstandere er skadelidende. De har ikke gjort noe galt. Bare i dag har vi spilt fem kamper mot denne klubben, og det har vært utelukkende en glede. 

Vi er også kjent med at flere trenere og frivillige hos våre motstandere, som ikke har noe med denne saken å gjøre overhodet, har blitt stemplet som rasister og mottatt hets. Det er de ikke, og det tar vi som klubb sterkt avstand fra. Dette er enkeltindivider som har trådt over streken, og det er de som bærer ansvaret alene.

Vi har nære venner i klubben, vi har familiemedlemmer i klubben og vi kjenner klubben som god og snill, selv om vi tenker de kunne ha håndtert denne saken bedre. Det kunne sikkert vi ha gjort også. Men med små ressurser, ansvaret for innlosjering på to skoler og en rekke lag med i turneringen, har vi arbeidet døgnet rundt i klubben vår.

Vi vil ta initiativ til et møte med motstanderklubben for å få på plass rutiner slik at vi kan håndtere og forhindre slike situasjoner i fremtiden.

Vi vil med dette legge saken død og kommer ikke med ytterligere uttalelser til media, og vi ønsker at våre medlemmer gjør det samme. Nå trenger vi å verne om barna i klubbene.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.