Rania Al-Nahi, prosjektleder Født Fri kommenterer regjeringens handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet.
Foto: Roberto Al
I lys av tildelingen av fredsprisen til Nadia Murad og Dr. Dennis Mukwege lanserte regjeringen sin fjerde handlingsplan «kvinner, fred og sikkerhet.»
0Shares
Latest posts by Rania Al-Nahi, prosjektleder Født Fri (see all)

Prisen var velfortjent fordi prismottakerne løfter frem seksualisert vold, når det blir brukt som våpen i konfliktsoner. Jenter og kvinner er særlig utsatt. Under lanseringen av handlingsplanen hørte vi sterke vitnesbyrd fra flere tøffe damer som til daglig jobber ute i «felten» med fred  og sikkerhet.

I en av panelsamtalene møtte vi Hamsatu Allamin fra Nigeria, Abir Haji Ibrahim fra Syria og Muna Luqman fra Yemen – alle sammen hadde det til felles at de jobber med å løfte opp kvinner i sivilsamfunnet både før, under og etter en konflikt.

Flere norske og internasjonale organisasjoner som jobber med kvinner, fred og likestilling deltar også på lanseringen. De møttes for å diskutere kjønn og voldelig ekstremisme og kvinner i fredsmekling og fredsbygging.

Rammeverket til den norske handlingsplanen bygger på aktiv deltakelse i alle ledd.

Rammeverket til den norske handlingsplanen bygger på aktiv deltakelse i alle ledd – den oppmuntrer til å involvere de som er rammet av konflikter i større grad, slik at de kan være med på å skape løsningen, dialogen og de nødvendige kompromissene for å få til varig fred.

Den tankegangen har vært gjennomgående i FNs arbeid med humanitær bistand og resolusjoner knyttet til fred og sikkerhet i nyere tid. Lanseringen synes jeg reflekterte det godt, ved at regjeringen hadde invitert sterke inspirerende stemmer som jobber på bakken i de aktuelle landene – fremfor å invitere internasjonale bistandsorganisasjoner

Derfor er det ekstra gledelig at regjeringen i tillegg til å snakke om sikkerhetsråd resolusjon 1325, 2242, 2219 (kvinner, fred og sikkerhet) også har valgt å ta med et lite avsnitt om den viktige sikkerhetsråd resolusjon 2250 (ungdom, fred og sikkerhet). Da ungdom fra hele verden samlet seg i Amman, Jordan, for å danne grunnlaget for arbeidet med resolusjon 2250 var det nettopp basert på det samme rammeverket som den norske handlingsplanen nå legger seg på – nemlig å gå bort fra en ovenfra og ned tilnærming, og heller satse på de lokale kreftene og de inspirerende menneskene som jobber med dette til daglig i hele verden.

Handlingsplanen er utarbeidet for å bidra med å legge til rette for at ungdom, kvinner og menn i hele verden som er berørt av konflikt, selv skal bli en del av løsningen og ikke bare bli sett på som ofre, eller potensielle trusler – ved å involvere alle parter, og bidra til å skape nettverk og sosial mobilitet for mennesker som ellers ville vært sårbare enten for å bli utsatt for vold, eller for å utøve det selv – vil også bidra til å øke sannsynligheten for varige våpenhviler, varig dialog og varig fred

Nettopp derfor mener vi dette er en god, og konstruktiv tilnærming fra regjeringen i arbeidet for å involvere, inkludere og løfte frem kvinner i sårbare situasjoner verden over og handlingsplanen spiller godt med inn mot videre arbeid i FN.

Norge har for lengst offentliggjort at de jobber for å bli valgt inn i sikkerhetsrådet i perioden 2021-22. Det de gjør med denne handlingsplanen, er å vise alle de andre medlemslandene og mektige organer i FN hvilke saker det er vi kommer til å sette på agendaen dersom vi får en av de roterende setene i rådet – og kampen for kvinner og ungdom – den er kjærkommen.

Link til handlingsplanen her