– Det er viktig at lokale folkevalgte politikere har mot og vilje til å påpeke rasisme der det skjer, skriver Simen Bondevik og Jamal Sheik.
Foto: Håvard Røgeberg Magelssen
Mangfoldet vi har i Oslo er en av de største styrkene for byen vår, skriver Simen Bondevik og Jamal Sheik i dette innlegget. 
31Shares
Simen Bondevik og Jamal Sheik
Latest posts by Simen Bondevik og Jamal Sheik (see all)

Oslo er en svært mangfoldig by, med en bredde av mennesker fra ulike land og kulturer. Et fenomen som alt for ofte omtales som noe negativt eller noe som fører til «store utfordringer». Vi vil snu på det og komme med den stikk motsatte påstanden: mangfoldet vi har i Oslo er en av de største styrkene for byen vår og det må vi heie frem!

Rasisme skader

Den største «utfordringen» med å være en flerkulturell by er ikke det faktum at vi har et mangfold av mennesker i byen vår, men hvordan mange mennesker uten flerkulturell bakgrunn selv møter dette mangfoldet. Alt for mange mennesker i Oslo utsettes for rasisme og diskriminering, det vil vi i Partiet Sentrum gjøre noe med.

Rasisme skaper avmaktsfølelse, gir negative helseeffekter og hemmer skoleprestasjoner, videre utdanning og arbeidsmuligheter. Undersøkelser viser at veldig mange opplever rasisme også i møte med Oslo kommune, både som tjenesteyter og arbeidsgiver.

Eksempelvis medfører diskriminering i ansettelsesprosesser at kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn har vanskeligere for å komme seg inn i arbeidslivet. Det utfordrer grunnleggende likhetsidealer i det norske samfunnet og må tas svært alvorlig.

På tvers av skillelinjene

Det er også viktig for oss å anerkjenne at det allerede gjøres mye bra arbeid i Oslo for å fremme mangfold og bekjempe rasisme. Blant annet har byrådsleder Raymond Johansen (AP) erklært Oslo som en antirasistisk sone. Likevel har vi i Partiet Sentrum noen flere forslag til virkemidler Oslo bør ta i bruk i kampen mot rasisme.

Den største «utfordringen» med å være en flerkulturell by er ikke det faktum at vi har et mangfold av mennesker i byen vår, men hvordan mange mennesker uten flerkulturell bakgrunn selv møter dette mangfoldet. 

Blant annet vil vi opprette et kommunalt antirasistisk fond som organisasjoner som jobber mot rasisme kan søke om støtte fra, innføre anonyme søkeprosess til kommunale stillinger slik at alle har lik mulighet til å komme inn på intervju, styrke ordningen med minoritetsrådgivere i skolen og bygge flere møtepunkt på tvers av skillelinjer i befolkningen.

Mangfoldet gir Oslo styrke

Hvis vi kommer inn i bystyret etter høstens valg, vil vi i Partiet Sentrum også fremme forslag om å opprette et ressurssenter for personer som utsettes for rasisme i samfunnet i Oslo, som gir tilgang til juridisk veiledning og psykologisk bistand, og som kan samle faglig kompetanse og innhente mer kunnskap om omfang av og former for rasisme.

Disse tiltakene tror vi vil være noe av det som er viktig i Oslos videre arbeid i kampen mot rasisme. I tillegg er det viktig at lokale folkevalgte politikere har mot og vilje til å påpeke rasisme der det skjer, og at de vil bruke sin makt og innflytelse til å motarbeide den. Oslo må være en aktiv antirasistisk by, som heier frem mangfold som en styrke for byen vår!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.