Våpenhandel med Saudi Arabia og anti-islam-holdninger går hånd i hånd hos FrP. Lars Gule belyser inkonsekvensen i partiets ståsted.

Det er vanskelig ikke å bli forbannet når FrP-ere uttaler seg om islam, og mye annet selvsagt, men det er på islam-området uvitenheten og xenofobien blir overveldende tydelig – og også hykleriet.

Trippel-hykleri
I Aftenposten den 30.06.2019 geberder to FrP-ere – Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen – seg over at regjeringens forslag til lov om tros- og livssynssamfunn ikke gjør det mulig å nekte «støtte» (dvs. det som historisk og faktisk er en skatterefusjon) til muslimske menigheter, og at det heller ikke legges opp til streng kontroll med Koran-skoler. Dessuten er disse to bekymret over at det fortsatt kan være mulig med overføringer til muslimske formål i Norge fra muslimske land (inkludert diktaturer eller land som ikke respekterer religionsfriheten!).

Dette kommer fra partimedlemmer i partiet som mener vi allerede betaler for mye skatt – men skatterefusjon til et formål som innebærer å ivareta religionsfriheten, nei, det er de ikke interessert i. Dette fra personer som sier de er opptatt av individers frihet og respekt for menneskerettighetene – inkludert religionsfriheten. Men det var altså i andre land, eller …?

Toleransen glimrer med sitt fravær

1)
Med andre ord: Tybring-Gjedde og Amundsen demonstrerer inkonsistens – eller en hyklersk dobbeltmoral om man vil.

Så var det begrunnelsen: Den er at islam representerer en forferdelig ideologi, faktisk en form for nazisme. Derfor kan det ikke være fritt fram for islam i Norge.

Denne holdningen demonstrerer uvitenhet av uante dimensjoner (hvilket også framgår av et intervju med det islamfiendtlige og halvrasistiske nettstedet til HRS). For islam er ikke det samme som en nazistisk ideologi. Joda, det finnes visse tolkninger som det kan være gode grunner til å kalle islamofascistiske. Disse tolkningene har også enkelte representanter i Norge. Men dette er et mindretall av norske muslimer.

Det samme gjelder Tybring-Gjeddes og Amundsens holdning til Koran-skoler. Forestillingen om at disse er noe helt annet enn norske søndagsskoler er tøv. Visst er det forskjell – som det er på Rødt og FrP, men begge partiene er partier. Slik er også søndagsskoler og Koran-skoler det samme i betydningen privat religionsopplæring. Ikke noe staten skal legge seg opp i – dersom det da ikke skjer rene overgrep. Men igjen, FrP – partiet for færre offentlige inngrep – går inn for inngrep når det gjelder en religion partiet vet så alt for lite om. Toleransen glimrer med sitt fravær, ikke overraskende.

2)
Igjen: Tybring-Gjedde og Amundsen demonstrerer inkonsistens – eller en hyklersk dobbeltmoral om man vil.

Islam er altså å ligne med en forferdelig politisk ideologi, ifølge d‘herrer Tybring-Gjedde og Amundsen. Og ja, det finnes forferdelig tolkninger som også praktiseres i noen land – Saudi-Arabia og Iran er to nærliggende eksempler.

Og overfor Saudi-Arabia kan Norge gjøre noe. Som å stanse eksport av militært utstyr og trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) sine investeringer ut av landet. Dette ville være nærliggende tiltak, særlig siden Tybring-Gjedde og Amundsen er opptatt av at det kan komme penger fra dette landet til muslimske aktiviteter i Norge.

Men nei, dette er ikke noen kampsak for FrP. Tvert imot, faktisk. Tybring-Gjedde har poengtert at Norge har behov for å tjene penger på våpeneksport. Og det å blande seg inn i hva oljefondet tjener penger på, er også noe man skal holde seg langt unna, skal vi tro FrP. Så da er tydeligvis «Norges» (dvs. våpenindustriens og kapitalens) interesser langt, langt viktigere enn å bekjempe islamismen i dens verste utgaver.

3)
Så for tredje gang: Tybring-Gjedde og Amundsen demonstrerer inkonsistens – eller en hyklersk dobbeltmoral om man vil.

Et slik trippel-hykleri kan bare forstås mot bakgrunn av disse to herrer og mange andre i FrP sin xenofobi og nasjonalsjåvinisme.

Ekkelt er det uansett.

Konturene av en god idé
Et lite PS: Tybring-Gjedde skal ha et ørlite plusspoeng for standpunktet om at Den norske kirke skal ut av statsbudsjettene og finansiere seg selv. Da kan heller ikke andre tros- og livssynssamfunn kreve «støtte», dvs. skatterefusjon. Men dette blir neppe FrP-politikk i overskuelig framtid.