Per-Willy Amundsen har presentert et rasistisk enkelt-standpunkt, skriver Lars Gule i dette innlegget.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Etter Amundsens utspill om barnetrygd er spørsmålet i overskriften berettiget.
0Shares

Nei, det er ikke rasisme å ønske å regulere antallet barnefødsler, verken i Norge eller globalt. Det er mange grunner til å arbeide for begrensninger i verdens befolkning. Da må også Norge ta sin del av stabiliseringen og eventuelt reduksjonen.

Dette kan også innebære å fjerne økonomiske incentiver for barnefødsler, som for eksempel den norske barnetrygden. Eller regulere den slik at den blir mindre og mindre jo flere barn man får.

Det som ikke er akseptabelt er å begrunne et slikt forslag med etniske forskjeller og så argumentere for at det handler om at ikke-etnisk norske skal få færre barn. Da argumenterer man på en diskriminerende måte (selv om tiltaket ikke vil ramme diskriminerende).

En slik diskriminerende argumentasjon, som altså innebærer en diskriminerende holdning og nedverdigende retorikk, overfor personer med en annen etnisk, nasjonal og/eller kulturell bakgrunn enn den norske, er rasistisk.

For rasisme kan også enkelt defineres som å tilkjenne noen færre rettigheter enn andre på grunn av «rase», etnisk, nasjonal og/eller kulturell opprinnelse/bakgrunn. Grunnen til at dette er rasistisk, er fordi det innebærer å krenke noens menneskeverd når de ikke kan nyte de samme rettighetene som andre, men blir forskjellsbehandlet på grunn av sin bakgrunn.

Per-Willy Amundsen har presentert et rasistisk enkelt-standpunkt. Men man blir ikke rasist av å innta ett enkelt rasistisk standpunkt. For å være rasist, må rasismen være sentral i politikken og den må være ideologisk forankret og være vedvarende. Ser vi slike trekk i Amundsens samlede politiske virke? Ja, vi ser flere slike trekk, ikke minst i flyktning- og innvandringspolitikken, men det er likevel grunn til å være tilbakeholdene med å kalle Amundsen for rasist. For hans politiske virksomhet er langt mer omfattende enn horrible holdninger til innvandring og innvandrere.

Men han skal ikke bare kritisere for sitt avskyelige rasistiske utspill om barnetrygd. Han skal faktisk fordømmes for dette. Og det er skammelig at ikke andre i FrP kommer på banen med klar og tydelig tale mot grumset til Amundsen. Fraværet av kritikk fra partifellers side, blir en indikasjon på at slike rasistiske (enkelt)standpunkter har for god plass i partiet. Men så er da også partiet det som utvilsomt har flest slike diskriminerende og rasistiske (enkelt)posisjoner av alle partier på Stortinget.

Om ikke partiet – og Amundsen – tar rev i seilene, er det ikke lenge før FrP faktisk er å regne som et rasistisk parti. For opphopingen av diskriminerende, krenkende og rasistiske (enkelt)posisjoner begynner å bli altfor stor.

Og nei, dette er ikke å trekke rasisme-kortet i utide. Argumenterer man rasistisk skal man jammen tåle å høre at det er nettopp det man gjør. Spader skal kalles spader.