Nordmenn mer positive til innvandrere

På vei: Det går bra med mennene på intro-programmet. Men kvinner og de som har helseproblemer har vanskeligere for å komme i jobb. ILLUSTRASJONSFOTO: Scanstockphoto
Nye tall fra SSB viser at nordmenn er mer positive til innvandrernes arbeidsinnsats.

Flere nordmenn var positive til innvandreres innsats i norsk arbeidsliv i 2012 enn året før. Det går fram av Statistisk Sentralbyrås årlige undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring, skriver Magasinet Velferd.

80 prosent av de spurte sa i 2012 at de var helt eller nokså enige i at «Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», mot 75 prosent året før. Andelen enige har aldri vært større enn i fjor. Spørsmålet ble stilt for første gang i 2002, og da var det kun 66 prosent som var enige.

På de andre spørsmålene i holdningsundersøkelsen er det mindre endringer fra 2011 til 2012. Begge årene svarte om lag tre av fire at de mener innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Samtidig mener om lag en av tre at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.

Nordmenn mener: Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv