Saker om tvangsekteskap øker

Ifølge nye tall fra 2014 omfattet de fleste saker personer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Afghanistan og Somalia.
En ny rapport viser at det er registrert mer vold og trusler, flere tvangsekteskap samt flere etterlatte barn i utlandet i 2014.

– At tallene har økt, betyr at vi fanger opp flere enn tidligere. Vi har ikke noe grunnlag for å si at dette var et større problem i 2014 enn i 2013, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til VG.

Sakene meldes inn gjennom integreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner, minoritetsrådgivere ved utvalgte skoler, Integrering- og mangfoldsdirektoratets regionkontorer og et kompetanseteam. På grunnlag av det utarbeidder IMDi en rapport. Terning forteller at mange av tilfellene oppdages på skolene.

– Ofte ser vi at det er rådgivere og lærere på skolene som gir beskjed, ved at de for eksempel ser at elevene endrer adferd og oppførsel, sier han.

Holdningsendring
Terning forteller at det jobbes med holdningsendringer innenfor minoritetsmiljøene.

– Vi vet at rundt 20 500 jenter vokser opp i Norge med foreldre fra land hvor kjønnslemlestelse er utbredt, og derfor er vi opptatt av å jobbe med holdningsendringer og å være klare på at det er uakseptabelt og ulovlig å kjønnslemleste jenter.

Dette gjøres blant annet gjennom frivillige organisasjoner som jobber inn mot miljøene.

– Et eksempel er at det finnes flere innvandrerkvinner med bakgrunn fra Somalia som aktivt jobber for å hindre at flere unge jenter blir utsatt for dette, forteller han.