Livet handler om det riktige fokuset: Norsk-algirske Nassima Dzair (29) får glede i livet av å hjelpe og motivere folk til mestring.
Foto: Claudio Castello

Nassima – bindeleddskvinnen

I snart tre år har Nassima Dzair reist land, strand og verden rundt gjennom sitt engasjement for fred og sitt sosiale entreprenørskap.

Utrop nr. 14/2015 (01.04.2015)

Nassimas historie med organisasjonslivet startet for en del år tilbake da hun studerte medisin, og var aktiv i lokale og globale helsespørsmål.

– Bruke helse som en platform for å jobbe med større samfunnsspørsmål, i sammensetning med menneskerettigheter som et viktig ledd, samt fredsbyggende initiativer ble det viktigste for meg.

29-åringen, som er født i Norge av algirske foreldre tok i tiden 2012-14 to mastergrader i fredsstudier, en i Østerikke ved et program linket til UNESCO (Master in Peace, Development, Security and Conflict Transformation) og en ved FN-universitetet for Fred i det fredspolitiske foregangslandet Costa Rica (Master in Gender and Peacebuilding).

For mens nabolandene på det mellom-amerikanske kontinentet har opplevd statskupp og borgerkriger, så avskaffet Costa Rica sin nasjonale hær i 1948, og har siden dengang vært et fredelig og stabilt land.

– Tiden i Costa Rica var veldig givende, og jeg fikk satt meg inn i ulike relevante problamstillinger rundt fredsarbeid og diplomati.

Hjemkomst med ny vri
Nassima fikk knapt tid til å legge fra seg kofferten i Oslo før hun reiste til foreldrenes opprinnelsesland Algerie på nye oppdrag. En tur som skulle gjøre at 29-åringen .

– Algerie er et av de mest komplekse landene jeg har vært i, sosialt og kulturelt.

Følte du at du klarte på en måte å "integrere deg" i det algirske?

– Jeg klarer å tilpasse meg ulike kulturer. I Norge har jeg har skilt meg ut, og har fått det evinnelige "hvor kommer du fra"-spørsmålet. I Algerie har jeg fått påpekt min annerledeshet i forhold til min måte å kommunisere på, og min utrøttelige positivitet som skiller seg veldig ut. Men til tross for "forskjellene" så klarer jeg å finne en base å forankre meg på som gjør at min identitet ikke er knyttet landegrenser.

Grunnlaget for brobygging
I sin tid i Alger jobbet Nassima hardt med å få til prosjektet hun designet for å svare til behovene til de unge, nemlig: Social Leadership Academy. Ut av denne prosessen stiftet hun videre sin egen bedrift Interbridge.

– Vi valgte i første omgang 30 motiverte deltagere, og har siden oppstarten fått støtte fra næringslivet i Algerie. Innovasjon, sosialt ansvar og kvalitet er blant nøkkelordene i arbeidet vårt.

I Norge har Interbridge unge, kvinner, mangfold samt helse som satsingsområder.

– Vi ser på koblingen mellom ulike faktorer for å komme med innovative tilnærminger til sosiale utfordringer. Vi jobber internasjonalt, interkulturelt og interdisplinært. Vi holder blant annet kurs for norske NGOer, både for å støtte opp arbeid de allerede er involvert i, men også slik at de er bedre rustet til å takle kulturutfordringer i sitt daglige virke, fastslår hun selvsikkert.

Hva jobber InterBridge med?

- Vi holder kurs for både private og offentlige aktører samt NGOer- i ledelse, kommunikasjon, helsetematikker, og fredsbyggende tiltak, både i Norge og internasjonalt.

Livets utfordringer
I tidspunktet Utrop kom i kontakt med norsk-algireren, holdt hun et foreldrag på Eldorado bokhandel om karrierevalg. Blikket er intenst og fokusert.

– For meg er det viktig å se andre klare mestring. Å utfordre rigid tankegang, internalisert frykt for å prøve ut nye ting, og klare å kommunisere godt. Når individer, særlig jenter og kvinner, uansett bakgrunn, oppnår sitt fulle potensiale, sier hun om sin største motivasjon i livet og jobbsituasjon.

Hva er de største utfordringene med den jobben du gjør?

– For det første er det utenomliggende faktorer, som blant annet logistikk og overdreven byråkrati i utlandet, noe som kan gi deg en ordentlig realitetsjekk noen ganger. Noe annet er å finne balansen når man reiser mellom ulike land og kontekster hele tiden.

– Det er en evne, men også en konstant læringsprossess, noe som gjør dette utrolig spennende og givende.