Seminar om innvandreres deltagelse på kommunevalget i Oslo

 
Fredag 28.08.15Kl. 10:00 – Kl. 13:00OSLO VO ROSENHOF  LOKALEROsterhausgata 22
0Shares

Fredag 28.08.15
Kl. 10:00 – Kl. 13:00

OSLO VO ROSENHOF  LOKALER

Osterhausgata 22

Du er opptatt om din families framtid i Oslo, derfor skal du bruke
din stemmerett. Du skal vurdere hvilke politiske alternativ er riktig for deg og din familie og for Oslo samfunnet

Partiene skal dele sine synspunkter på hvordan Oslo Kommune best kan bidra til en god integrering av innvandrerbefolkning: på arbeid, praksisplasser, voksenopplæring, fagbrev, eldreomsorg, flerkulturelle tilbud i skolen, tilgang til bolig, forbedring av barnevern tilbud og effektiv tiltakene mot diskriminering og rasisme.