Fattigdomskonferansen 2009: Finanskrisen og utviklingslandene

Hvor hardt vil ulike land rammes av krisen, og hvilke befolkningsgrupper rammes hardest? Hva kan Norge og andre rike land gjøre for å begrense skadevirkningene på utviklingslandenes økonomi? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp på årets fattigdomkonferanse.

Det har blitt kortere vei fra Wall Street til landsbygda i Afrika. Økt globalisering har knyttet den økonomiske utviklingen i fattige land tettere sammen med utviklingen i resten av verden. Finanskrisen startet i USA, og utløste et verdensomspennende økonomisk tilbakeslag som nå rammer utviklingslandene og de fattigste.

Hvor hardt vil ulike land rammes av krisen, og hvilke befolkningsgrupper rammes hardest? Hva kan Norge og andre rike land gjøre for å begrense skadevirkningene på utviklingslandenes økonomi? Hvilke muligheter har utviklingslandene for selv å iverksette mottiltak? Er de målene som er satt for reduksjon i fattigdom allerede uoppnåelige?

Dette er spørsmål vi ønsker å sette søkelys på med årets fattigdomskonferanse.

Trevor Manuel, Sør-Afrikas tidligere finansminister gjennom mange år, nå minister for den Nasjonale plankommisjonen i presidentskapet, er hovedtaler på konferansen.

Konferansen finner sted på Nobel Fredssenter i Oslo, Brynjulf Bulls plass 1, fredag 16. oktober, klokken 09.00-14.30.

Påmeldingsfrist 10. oktober 2009. NB! Begrenset plass!

Online påmelding