Rammes innvandrere hardere av finanskrisen enn andre?

Author Recent Posts redaksjon Latest posts by redaksjon (see all) – Idrettstilbud skal være tilgjengelig for alle - 24.10.2023 Over 1400 mennesker til Kanariøyene i migrantbåter fra Afrika - 23.10.2023 Morgenseminar om svangerskapsomsorg til nyankomne migrantkvinner 30.11.23 - 23.10.2023 Statsråd Audun Lysbakken lanserer Integreringskart 2009 – Integrering i økonomiske nedgangstider. Vil innvandrere rammes hardere av […]

Statsråd Audun Lysbakken lanserer Integreringskart 2009 – Integrering i økonomiske nedgangstider. Vil innvandrere rammes hardere av finanskrisen enn andre grupper, og hvilke konsekvenser vil det få for integreringsarbeidet?

En av de viktigste målsettingene for integreringspolitikken er sysselsetting og varig tilknytning til arbeidslivet. Det siste året har ledigheten økt mer blant innvandrere enn i resten av befolkningen. Rammes innvandrere hardere av finanskrisen enn andre, og er det noen innvandrergrupper som er særlig utsatte?

Blant funnene i rapporten som omtales på lanseringen er:

· Innvandrere er sterkt overrepresentert blant fattige og familier som forsørges av en inntekt. En mulig konsekvens av finanskrisen er økte forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen.

· Mange innvandrerkvinner står utenfor arbeidsmarkedet. Økonomisk nedgangstid kan gjøre det enda vanskeligere for denne gruppa å komme inn på arbeidsmarkedet.

· Det stilles økte krav til norskkunnskaper i nedgangstider.

· Det har vært en nedgang i arbeidsinnvandring det siste året, men Norge er fortsatt attraktivt for arbeidsinnvandrere.

 
I rapporten belyser forskere og eksperter hvilken betydning finanskrisen kan få for innvandrere i Norge, og om mulige konsekvenser for integreringsarbeidet.

Program:

1000 Velkommen ved direktør i IMDi, Osmund Kaldheim

1005 Innledning ved Statsråd Audun Lysbakken

1015 Presentasjon av rapporten ved direktør i IMDi, Osmund Kaldheim

1030 Spørsmål fra pressen

Tid: Torsdag 26/11, kl 10-11

Sted: Tollbugata 20, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kontakt:
Seniorrådgiver Nina Kraugerud Ertzaas tlf: 48001061
Maria Brit Espinoza (IMDi) tlf: 91559673