Nytt kurs om flerkulturelle arbeidsplasser

0Shares

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser er et
deltidsstudium på 15 studiepoeng, som tar for seg integreringsspørsmål
knyttet til norske arbeidsplasser. Kurset kombinerer selvstudium med
undervisning og samarbeid på studiesamlinger.

– Kursdeltakerne tar utgangspunkt i sin egen arbeidsplass, og gjennom
diskusjon utvekster de erfaringer som de kan ta med seg tilbake. På den
måten blir kunnskapen også nyttig for flere enn dem deltar på kurset,
sier faglig koordinator Hans Christian Farsethås.

Undervisningen er organisert som fire samlinger hvorav to varer to
dager, og to varer i tre dager. I løpet av kurset skal deltakerne skrive
en veiledet oppgave med utgangspunkt i egen arbeidsplass.

Påmeldingsfrist er 1. juni. Les mer om kurset på
Universitetet i Bergen sine nettsider.