Psykiatri og rasehygiene før første verdenskrig

0Shares
Espen Søbye har studert den idéhistoriske bakgrunnen for rase- og slektshygienen som lå til grunn for blant annet steriliseringsloven som ble vedtatt av Stortinget i 1934.

Bakgrunnen for studiene er en en biografi om Johan Scharffenberg (1869-1965) og en publikasjon om Norges befolkning 1814-2014 i Statistisk sentralbyrå

Espen Søbye er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.