Temakveld om Skjebnen (Qadar)

En diskusjon om deprivatisering av islam er et viktig poeng når man snakker om sharia i Norge, hevder innsenderen.
Foto: Scanstockphoto.com
Muslimsk Studentsamfunn inviterer deg til temakveld om skjebnen, ved Qamar Ali.
0Shares

”What hit you, would never have missed, and what missed you, would never have hit.”

Slik oppsummerer islamske lærde kunnskapen om skjebnen (qadar). Ettersom skjebnen er en av de seks trosartiklene i islam, er det viktig at du og jeg har korrekt kunnskap om og praksis av dette. To viktige elementer som inngår i forståelsen av skjebnen er disse:

• Vi gjør våre egne valg
• Allah vet og er skaperen av våre handlinger

Hvordan henger den frie vilje sammen med at Allah er allvitende og skaperen av alt, deriblant våre handlinger? Er dette to motsetninger, eller to sider av samme sak? Kom og øk din kunnskap. Er det din skjebne at du skal delta på denne skjebne-kvelden? Valget er ditt!

Vel møtt!