The Art Of Managing Integration

0Shares

 

Provisional programme/ Foreløpig program

10:00

Registrering og bli kjent

10:15

Åpning ved – CCD og NSCAO – Christine & Benter

10:30

Mohamed Komeja – Change starts with me. Endringer begynner med meg selv

11: 15

Youth experience in making the right choices at the right time. Ungdoms erfaring med å ta riktig valg i riktig tid (speaker to be confirmed).

12:00

Kafe pause

12:15

Dr. John David Kisuule – Health and coping in a new cultural context. Helse og mestring i en ny kulturell kontekst. 

 

13:00

Lunch

14:00

Karar Shukri Doomey – Keeping contact with motherland as means of managing integration inNorway. Å bevare kontakt med hjemland for å mestre integrering i Norge

14:45

 Erfaringutveksling. Sharing experiences

15:30

 Evaluering

15:45

Avslutning / CCD / NSCAO

 

NB: Vi tar forbehold om endringer i programmet! We reserve the right to Change the program!

Vi serverer mat og drikke!

Registration to e-mail/ Registrering: [email protected]/[email protected]

Påmeldingsfrist: innen 20.09.2012

This project is funded by: Enhet for mangfold og integrering (EMI).