OXLO-prisen 2012

0Shares

 

Det er åpent for alle å foreslå kandidater. Forslag sendes til Enhet for mangfold og integrering på e-post [email protected] eller per post til adresse P.b. 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo innen 5. november 2012 Legg ved en begrunnelse for din nomiansjon.

 

Kriterier som ligger til grunn for vurderingen:

Hovedkriteriet for tildeling er at kandidaten har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer og rasisme.

I sin vurdering av kandidatene til OXLO-prisen legger en jury-komité også vekt på om kandidaten har bidratt til å fremme:
• Det flerkulturelle perspektivet i sitt virke.
• Kontakt, relasjoner og samarbeid mellom mennesker på tvers av etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne.
• Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Oslo kommune.
• Etablering av nye eller videreføring og videreutvikling av eksisterende flerkulturelle møteplasser.

Kandidater til prisen: 
OXLO-prisen kan tildeles en organisasjon, en virksomhet eller enkeltperson. Det er åpent for alle å foreslå kandidater til OXLO-prisen innen fastsatt frist. Fristen for å foreslå kandidater er i år 5. november.