Styrker kampen for kvinners rettigheter internasjonalt

Ønsker ny debatt: SVs Heikki Holmås vil ha asylsøkere i jobb og ønsker en ny debatt med Arbeiderpartiet om saken.
Foto: Rødt Nytt
Kvinners grunnleggende rettigheter er enten manglende eller under press i mange land.Utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (bildet) presenterer Like rettigheter – like muligheter - en felles ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken.
0Shares

Likestilling mellom kjønnene og retten til å bestemme over egen kropp er et viktig prinsipp i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Det mangler ikke på utfordringer. Kvinners stilling er kommet under press i mange land i Midtøsten og Nord-Afrika i etterkant av den arabiske våren. Kampen for tilgang til utdannelse og ytringsfrihet er blitt satt på spissen gjennom den pakistanske jenta Malala. I flere land i Latin-Amerika utfordres retten til abort. Tilgang til prevensjonsmidler en fortsatt en stor utfordring i fattige land i Afrika og Asia.

Utenriksministeren og utviklingsministeren har sammen tatt initiativ til en handlingsplan for kvinners rettigheter. Planen er laget i konsultasjon med frivillige organisasjoner. Det er i tillegg til planen laget en egen veileder for ansatte i utenrikstjenesten som jobber med disse spørsmålene

Program:
Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk – Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, tar imot ministrene og pressen, og holder en kort innledning. Utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås presenterer planen i lys av aktuelle hendelser.

Grunnet plasshensyn ber vi om påmelding til [email protected]

Pressekontakter:
Frode Overland Andersen, 917 22 022 (for utenriksministeren).
Astrid Sehl, 922 84 752 (for utviklingsministeren)