Halvdagsseminar om ubevisste fordommer

Lisa Cooper: – Nesten en tiendedel av befolkningen er innvandrere. Vi er mangfoldige. Det sa Lisa Cooper, Managing Director i Leadership Foundation, under et seminar i regi av Norden i Fokus og Foreningen Norden. FOTO: Hege Kofstad NordRegion, Daniel Rauhut: – Norden har et rykte for å være rasistiske. Vi får derfor ikke de høyest utdannede arbeidsinnvandrerne – det toget er gått, hevdet seniorforsker i NordRegion, Daniel Rauhut
The Leadership Foundation og British Council Norway inviterer til et halvdagsseminaret Innsikt og løsninger i arbeid med mangfold og inkludering. Her ønsker man å sette tema ubevisste fordommer på dagsorden. 
0Shares

Et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv er avhengig av at usynlige barrierer bevisstgjøres og at det jobbes aktivt med å forhindre at uheldig praksis får etablerer seg i organisasjonen.  Vi mener faglig påfyll i kombinasjon med konkrete eksempler fra eksisterende praksis og verktøy er beste måte å øke bevissthet og kunnskap rundt dette.

Program
08:30-09:00: Registrering, kaffe og te.

09:00-09:10: Velkommen. British Council og Leadership Foundation.

09:10-10:00: Foredrag: Psykologien bak kategorisering og generalisering. Vår felles iboende tendens til å forhåndsdømme og diskriminere, og hva vi kan gjøre for å motvirke det, v/ Mads Nordmo, PhD stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Foredrag etterfulgt av spørsmål og samtale.

10:00-10:45: Rekruttering. Hvordan unngå ubevisst diskriminering ved rekrutteringsprosesser? Erfaringer og praksis fra privat og offentlig sektor. Samtale med Thor Simonsen, konserndirektør HR i ManpowerGroup, Morten Sonniks, seniorrådgiver IMDi, Astrid Hildeman VP Organisational Development, Aker Solutions.

10:45-11:00: Diversity Charter i Norge – et verktøy, møtested og kunnsksapsbasis for å få frem innovasjon og verdien i mangfold og dele beste praksis, v/ Lisa Cooper (bildet), Leadership Foundation.

11:00-11:15: Pause. Lunsj vil bli satt rundt omkring på bordene.

11:15-11:45: Hvordan få til en «mainstreaming» og helhetlig praksis på likestilling og mangfold? Eksempler med verktøy for mangfold og likestilling brukt i 109 land, v/ British Council.

11:45-12:30: Funksjonsevne. Funksjonshemmede utgjør 15 – 20 prosent av befolkningen og er en svært sammensatt gruppe. Høre mer om Frambu – et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger og hvordan kan arbeidslivet i større grad tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Hvilke usynlige barrierer finnes?, v/ Kjetil Ørbeck, Direktør, Frambu.

12:30-13:00 Mingling for de som har mulighet og ønsker å fortsette samtalen.

Seminaret vil være på norsk i en uformell setting hvor vi oppfordrer til aktiv deltakelse fra publikum. Ordstyrer for dagen er Lisa Cooper, Founder and Managing Director, Leadership Foundation  

For påmelding kontakt:  [email protected]