Debatt om innvandreres deltagelse på kommunevalget i Sagene Bydel

 
Fredag, 11. september 2015kl. 18.00 – kl. 20.00Sagene Samfunnshuset 
0Shares

DEBATT PROGRAM

18.00 Velkommen ved SAIFF Daglig leder Ramil Aliyev

Kl. 18.10 Panel:
– Alva Amalie Eide. Alva, 2. kandidat fra Venstre til Sagene Bydelsutvalg,
– Reza Rezaee, 1. kandidat fra Rødt Sagene til Sagene Bydelsutvalg,
– Hans Otto Watne, 1. kandidat fra FrP liste til Sagene Bydelsutvalg
– Gry Bruland Larsen, 2. kandidat Sagene Sosialistisk Venstrepartiets valgliste,
– Helge Stoltenberg, 1. kandidat fra Arbeiderpartiet til Sagene Bydelsutvalg,
– Kjell Omdal Erichsen, 1. kandidat fra Høyre til Sagene Bydelsutvalg
– Siri Mittet, 1. kandidat fra Sagene Miljøpartiet De Grønnes valgliste

Debattleder: Erlinda Munoz /OASEN

18.40 Spørsmål av deltakere og Debatt
20.00 Slutt  og finger mat

Partiene skal dele sine synspunkter på hvordan Oslo Kommune på Sagene best kan bidra til en god integrering av innvandrerbefolkning: utdannelse, integrering, muligheter for ungdom og frivillighetssentraler i bydelen

Tiltaket er støttet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.